Text na řeč

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích, které administruje Krajský úřad Jihočeského kraje je v současnosti podporována ze 2 zdrojů:

  1. Ministerstvo zemědělství ČR - poskytuje příspěvky dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. Aktuální informace o podpoře z MZe a platné dokumenty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v.
  2. Jihočeský kraj - poskytuje dotaci na zřizování nových oplocenek.

Před zahájením prací od 4.10.2019 do 31.12.2019 se podává Registrace do dotačního programu Zřizování nových oplocenek 2019. Teprve po Registraci mohou následovat práce na stavbě nových oplocenek. Žádosti bude možné podávat od 2.1.2020. Formulář žádosti bude zveřejněn nejpozději 1.12.2019.

Další informace, pravidla dotačního programu a formulář registrace naleznete zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#785.

V případě nejasností se obracejte na níže uvedené kontakty:

Z důvodu velkého časového vytížení pracovníků administrujících žádosti o dotaci si před jejich kontaktováním nejprve prosím prostudujte výše uvedené odkazy. Děkujeme.

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632

Ing. Luděk Hanzal
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 726

Bc. Michal Mráz
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 932