Text na řeč

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Poskytování dotací na hospodaření v lesích administrované Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích, které administruje Krajský úřad Jihočeského kraje je v současnosti podporována ze 2 zdrojů


Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje:

  1. příspěvky na zalesnění, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let a další dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. Bližší info a platné dokumenty naleznete zde.
  2. finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

          Příjem žádostí na tento finanční příspěvek byl zahájen 21.7.2020 a bude ukončen 18.září 2020. 

          Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec

          Pro dotazy žadatelů jsou k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v   provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod). 


Jihočeský kraj poskytuje:

  1. Dotaci na zřizování nových oplocenek. Žádosti za práce v roce 2019 je možné podávat od 2.1.2020 do 31.3.2020. Další informace, pravidla dotačního programu a formulář žádosti naleznete zde.

Výzva na rok 2020

Od 6.3.2020 je možné podávat registrace na práce na zřizování nových oplocenek na rok 2020. Další informace, pravidla dotačního programu a formulář registrace naleznete zde

Podávání žádostí se předpokládá od 4.1.2021

Z důvodu velkého časového vytížení pracovníků administrujících žádosti o dotaci si před jejich kontaktováním nejprve prosím prostudujte výše uvedené odkazy. 

V případě nejasností se obracejte na níže uvedené kontakty:

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632

Ing. Luděk Hanzal
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
hanzal@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 726

Bc. Michal Mráz
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
mraz@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 932