Text na řeč

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Poskytování dotací na hospodaření v lesích administrované Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích, které administruje Krajský úřad Jihočeského kraje je v současnosti podporována ze 2 zdrojů


Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje:

  1. příspěvky na zalesnění, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let a další dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. Bližší info a platné dokumenty naleznete zde.
  2. finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

          
Příjem žádostí na tento finanční příspěvek byl ukončen 22.září 2020. 

Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec

Pro dotazy žadatelů je k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz


Jihočeský kraj poskytuje:

  1. Dotaci na zřizování nových oplocenek

Žádosti za práce v roce 2020 je možné podávat od 4.1.2021 do 26.2.2021. Další informace, pravidla dotačního programu a formulář žádosti naleznete zde.

Z důvodu velkého časového vytížení pracovníků administrujících žádosti o dotaci si před jejich kontaktováním nejprve prosím prostudujte výše uvedené odkazy. 

V případě nejasností se obracejte na níže uvedené kontakty:

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632

Ing. Luděk Hanzal
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
hanzal@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 726

Bc. Michal Mráz
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
mraz@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 932