Text na řeč

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Od roku 2017 nejsou dotace na hospodaření v lesích podporovány z rozpočtu kraje!

V současné době jsou podporovány z rozpočtu ministerstva zemědělství.

Pravidla kraje a formuláře již nejsou v platnosti ! Veškeré potřebné informace a platné dokumenty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Ministerstvo zemědělství

 

 

 V případě nejasností se obracejte na níže uvedený kontakt:

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632


Žadatel:

Podpořené žádosti

Nepodpořené žádosti