Text na řeč

Hygienici kontrolovali jakost vody ke koupání na Orlíku a v rybníku Hejtman, ten společně s Podolskem dostal čtyřku    

Po první kompletní sezónní kontrole jakosti vody ke koupání ve všech sledovaných lokalitách Jihočeského kraje minulý týden dnes hygienici zveřejnili výsledky opakovaných kontrol ve třech lokalitách, kde byly v minulém týdnu zjištěny nadlimitní hodnoty klíčových ukazatelů jakosti vody, jako jsou sinice, chlorofyl a, případně vodní květ.    

Voda pro mimořádnou kontrolu byla v pondělí odebrána na Orlíku u veřejného tábořiště Podolsko a u Radavy a dále v rekreačním rybníku Hejtman na Jindřichohradecku. V těchto lokalitách byly v minulém týdnu překročeny limity pro sinice a chlorofyl a. Na Podolsku byla opět zjištěna zhoršená jakost vody. „Podle dnešních výsledků je voda u Podolska nevhodná ke koupání, protože zde byly výrazně překročeny hodnoty pro ukazatele sinice, chlorofyl a, pro vodní květ a též byla zaznamenána snížená průhlednost. Podle platné metodiky zde voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání či provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Na pětistupňové škále je voda hodnocena stupněm 4.

Podobně byla hodnocena i vody v rekreačním rybníku Hejtman. Voda zde není vhodná ke koupání, dle dnešních výsledků rozboru zde byly výrazně překročeny limitní hodnoty pro ukazatele sinice a chlorofyl-a. Podobně jako u Podolska i na Hejtmanu voda neodpovídá hygienickým požadavkům, pro uživatele představuje zdravotní riziko a koupání či provozování vodních sportů zde nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Rovněž na Hejtmanu je pro tento týden voda hodnocena stupněm 4. 

Velmi dobře naopak dopadla voda u autokempu Radava na Orlíku, která byla hodnocena stupněm 2. Voda zde je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru byla pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ. Další odběry budou na všech sledovaných lokalitách uskutečněny v pondělí a výsledky rozborů budou k dispozici ve čtvrtek. 


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

Štítky