Text na řeč

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě úmrtí či ukončení činnosti lékaře