Text na řeč

Kvalita vody ke koupání se s průběhem léta na některých místech mírně kazí, s výjimkou rybníku Hejtman je ale bez větších problémů

KHS zveřejnila výsledky kontrol jakosti vody ke koupání ve všech sedmi sledovaných jihočeských lokalitách. Voda byla k laboratornímu rozboru odebírána v pondělí 19. 7. na dvou lokalitách na Orlíku, ve třech na Lipně a v rekreačních rybnících Staňkovský a Hejtman.    

Pro zjednodušení je kvalita vody známkována od jedničky po pětku jako ve škole. Oproti předchozím týdnům se velmi mírně zhoršila na Lipně, nevyhovující je ale pouze v mělkém rekreačním rybníku Hejtman. Na Orlíku dostala voda u autokempu Radava trojku, která znamená mírně zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro sinice a chlorofyl-a. Velmi podobnou charakteristiku má i voda u tábořiště v Podolsku. Dle aktuálního rozboru je zde překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Stále se nelepší situace v rybníku Hejtman, který dostal čtyřku. Voda je nevhodná ke koupání, je výrazně překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Ve Staňkovském rybníku je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Podle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání. 

Na Lipně u pláže v Černé v Pošumaví dostala voda dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a. Voda u Horní Plané byla tentokrát hodnocena stupněm tři, znamenajícím zhoršenou jakost vody s mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou má dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

Štítky