Text na řeč

Plavskou a L. M. Pařízka dokončí EUROVIA. Práce začnou ještě tento měsíc 

Rada Jihočeského kraje vybrala dodavatele pro druhou etapu rekonstrukce ulice Plavská a L. M. Pařízka. Stala se jím, stejně jako v případě první etapy, společnost EUROVIA CS, a.s. Jedná se o společný projekt Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice. Kraj bude druhá etapa stát 16 771633,68 bez DPH. Město zaplatí 20 336 803,98 bez DPH. Práce by měly být zahájeny ještě tento měsíc a budou trvat, za úplné uzavírky, až do konce letošního roku.

Stavbu se nám podařilo vysoutěžit za necelých 17 milionů korun, takže oproti předpokládaným nákladům ušetříme Jihočechům 4 miliony. To je skvělá zpráva. Další dobrá zpráva je, že ušetříme 30 dní uzavírky této frekventované českobudějovické silnice,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast dopravy Antonín Krák s tím, že vzhledem k objemu prací, je úplná uzavírka jediným možným řešením. „Práce na rekonstrukci začnou ještě v květnu s předpokládaným dokončením v prosinci 2021. Dovolím si požádat všechny dotčené občany o shovívavost a trpělivost. Odměnou nám pak bude zcela nová, a hlavně po všech stránkách bezpečná vozovka,“ uzavřel Krák.

Projekt řeší v 2. etapě odstranění nehodového úseku silnice III/15529 od křižovatky s Lidickou třídou po křižovatku Plavské a Jaselské v Českých Budějovicích. V současné době nemá tento úsek silnice v části normové parametry a pro stávající provoz je zcela nevyhovující. Také stavebně technický stav komunikace je špatný, vzhledem k nedostatečné šířce silnice jsou v části trasy kraje jízdních pásů propadlé a vozovka vykazuje četné poruchy z důvodu neúnosného podloží. Stavební úpravy zahrnují i úpravu parkoviště u garáží nad Malým jezem, chodníky, veřejné osvětlení, technologii světelné křižovatky s Lidickou třídou i obnovu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek.