Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/2471/19
33-02-009/19 Obec Sedlec, 48/, 37347 Sedlec
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
30.04.2019
00245411 Obec Sedlec OEZI Dokument - 589 KB
SDO/OEZI/2470/19
33-02-008/19 Obec Jankov, 46/, 37384 Jankov
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
30.04.2019
00245020 Obec Jankov OEZI Dokument - 445 KB
SDO/OREG/521/19
POV 2019 - obec Zahájí - Oprava chodníků, vjezdů, komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581372 Obec Zahájí OREG Dokument - 627 KB
SDO/OREG/520/19
POV 2019 - obec Zahájí - výměna plotu
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581372 Obec Zahájí OREG Dokument - 642 KB
SDO/OREG/494/19
POV 2019 - obec Nákří - Oprava obecního úřadu Nákří
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581798 Obec Nákří OREG Dokument - 626 KB
SDO/OREG/462/19
POV 2019 - obec Dubičné - Dětská hřiště Dubičné
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581275 Obec Dubičné OREG Dokument - 627 KB
SDO/OREG/516/19
POV 2019 - obec Vlkov - Komplexní úprava veřejného prostranství v obci Vlkov
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581933 Obec Vlkov OREG Dokument - 634 KB
SDO/OREG/460/19
POV 2019 - obec Doudleby - Oprava hasičské zbrojnice
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00244813 Obec Doudleby OREG Dokument - 636 KB
SDO/OREG/489/19
POV 2019 - obec Mazelov - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mazelov II.etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
15.07.2019
00581453 Obec Mazelov OREG Dokument - 622 KB
SDO/OEZI/1897/19
DP Neinv. JSDH, reg.č. 453-01-39/19, Město Lišov
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
04.07.2019
00245178 Město Lišov OEZI Dokument - 407 KB
SDO/OEZI/1875/19
DP Neinv. JSDH, reg.č. 453-01-17/19, Město Volary
Smlouva o poskytnutí dotace 15.07.2019
04.07.2019
00250830 Město Volary OEZI Dokument - 404 KB
SDO/OREG/327/19
POV 2019 - obec Radhostice - Výstavba místního rozhlasu
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00250643 Obec Radhostice OREG Dokument - 630 KB
SDO/OREG/330/19
POV 2019 - obec Těšovice - Přístavba u MfH Těšovice pro technické zázemí obce
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00250741 Obec Těšovice OREG Dokument - 836 KB
SDO/OREG/593/19
POV 2019 - obec Volenice - Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Volenice
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00397342 Obec Volenice OREG Dokument - 637 KB
SDO/OREG/592/19
POV 2019 - obec Velká Turná - Oprava nemovitosti čp. 6 na parc. č.st.32-III-ETAPA-Oprava střechy sálu a hospody
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00667943 Obec Velká Turná OREG Dokument - 705 KB
SDO/OREG/589/19
POV 2019 - obec Únice - Oprava komunikace v místní části Hubenov
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00667919 Obec Únice OREG Dokument - 651 KB
SDO/OREG/581/19
POV 2019 - obec Strunkovice nad Volyňkou - Nákup zahradní techniky na údržbu veřejné zeleně
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00667854 Obec Strunkovice nad Volyňkou OREG Dokument - 740 KB
SDO/OREG/326/19
POV 2019 - obec Radhostice - Rekonstrukce veřejného osvětlení
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00250643 Obec Radhostice OREG Dokument - 637 KB
SDO/OREG/550/19
POV 2019 - obec Předmíř - Úprava prostranství před budovou OÚ
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00228699 Obec Předmíř OREG Dokument - 716 KB
SDO/OREG/549/19
POV 2019 - obec Předmíř - Oprava obecního domu v Řištích a nákup autobusové zastávky
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00228699 Obec Předmíř OREG Dokument - 658 KB
SDO/ORG/539/19
POV 2019 - obec Myštice - Oprava místní komunikace "Kostřata"
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00251542 Obec Myštice OREG Dokument - 626 KB
SDO/OREG/563/19
POV 2019 - obec Krajníčko - Pomocná technika k údržbě veřejných prostranství
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00667587 Obec Krajníčko OREG Dokument - 654 KB
SDO/OREG/556/19
POV 2019 - obec Jinín - Veřejné osvětlení v obci Jinín
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
00477435 Obec Jinín OREG Dokument - 664 KB
SDO/OEZI/1006/19/1
434-02-001/19 - obec Staré Hodějovice - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - DP VHI, 2019
Dodatek smlouvy 12.07.2019
04.07.2019
00245453 Obec Staré Hodějovice OEZI Dokument - 175 KB
SDO/OREG/526/19
POV 2019 - obec Hajany - Chodník pro pěší trase F
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
12.07.2019
60829257 Obec Hajany OREG Dokument - 630 KB
SDO/OEZI/992/19/1
434-01-001/19 - obec Staré Hodějovice - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - DP VHI, 2019
Dodatek smlouvy 12.07.2019
04.07.2019
00245453 Obec Staré Hodějovice OEZI Dokument - 147 KB
SDO/OEZI/2388/19
* PM - 150-019/19, DDM STRAKONICE, TANEČNÍ OBORY, DP - PODPORA MLÁDEŽE V JK 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
10.07.2019
60650834 Dům dětí a mládeže OEZI Dokument - 425 KB
SDO/OEZI/2388/19
* PM - 150-019/19, DDM STRAKONICE, TANEČNÍ OBORY, DP - PODPORA MLÁDEŽE V JK 2019
Smlouva o poskytnutí dotace 12.07.2019
10.07.2019
60650834 Dům dětí a mládeže OEZI Dokument - 571 KB
SDO/OEZI/4924/2018/1
dodatek - dědictví Snížení emisí z lokálního vytápění domácností II.
Dodatek smlouvy 12.07.2019
27.06.2019
Eliášová Iveta OEZI Dokument - 1,83 MB
SDO/OEZI/4924/2018/1
dodatek - dědictví Snížení emisí z lokálního vytápění domácností II.
Dodatek smlouvy 12.07.2019
27.06.2019
Eliášová Iveta OEZI Dokument - 1,46 MB