Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/768/20/1
Dodaatek č.1 - DP Podpora kultury 2020, 428-01-025/20 Albrechtice nad Vltavou
Dodatek smlouvy 20.10.2020
05.10.2020
00249521 Obec Albrechtice nad Vltavou OEZI Dokument - 117 KB
SDO/OEZI/5023/2020/2
KUJCP01RPX0Y
Dodatek smlouvy 20.10.2020
13.10.2020
Trojáková Vilma OEZI Dokument - 306 KB
SDO/OEZI/4628/2020/1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 20.10.2020
14.10.2020
Štěpánková Romana OEZI Dokument - 274 KB
SDO/OZZL/131/2020
DP zřizování oplocenek 2020
Smlouva o poskytnutí dotace 19.10.2020
15.10.2020
00249955 Obec Oslov OZZL Dokument - 238 KB
SON/OVZI/083/20
Smlouva o poskytnutí dotace na realizacei projektu "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" a "Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice"
Smlouva o poskytnutí dotace 19.10.2020
14.10.2020
00245461 Obec Strážkovice OVZI Dokument - 336 KB
SDO/OEZI/5309/2020/1
Dodatek ke smlouvě
Dodatek smlouvy 19.10.2020
13.10.2020
Chmel Antonín OEZI Dokument - 304 KB
SDO/OEZI/5375/2020/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Dodatek smlouvy 16.10.2020
13.10.2020
Roulová Anna OEZI Dokument - 1,14 MB
SDO/OEZI/7019/2020
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená
Smlouva o poskytnutí dotace 16.10.2020
17.09.2020
Jahoda Jiří OEZI Dokument - 1,67 MB
SDO/OZZL/293/20
FVH - kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe "Strážkovice - intenzifikace čistírny odpadních vod"
Smlouva o poskytnutí dotace 16.10.2020
12.10.2020
00245461 OBEC STRÁŽKOVICE OZZL Dokument - 347 KB
SDO/OEZI/7726/2020
Kotlíkové dotace JK - NZÚ
Smlouva o poskytnutí dotace 16.10.2020
12.10.2020
Terčová Vladana OEZI Dokument - 1,94 MB
SDO/OEZI/7376/2020
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená
Smlouva o poskytnutí dotace 15.10.2020
17.09.2020
Novák Miroslav OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4726/2020/1
Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 15.10.2020
09.10.2020
Chromý Antonín OEZI Dokument - 536 KB
SDO/OEZI/4688/2020/1
Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 15.10.2020
12.10.2020
Tampír Jan OEZI Dokument - 289 KB
SDO/OEZI/4671/2020/1
Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 15.10.2020
10.10.2020
Volf Jan OEZI Dokument - 320 KB
SDO/OEZI/5068/2020/1
KUJCP01RRT00
Dodatek smlouvy 14.10.2020
01.01.1970
Škopek Josef OEZI Dokument - 279 KB
SDO/OEZI/6654/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
15.06.2020
Cihlář František OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5024/2020/1
KUJCP01RRSXM
Dodatek smlouvy 14.10.2020
07.10.2020
Převrátilová Alžběta OEZI Dokument - 337 KB
SDO/OEZI/5070/2020/1
KUJCP01RRU1O
Dodatek smlouvy 14.10.2020
07.10.2020
Caletka Miroslav OEZI Dokument - 294 KB
SDO/OEZI/6653/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
27.07.2020
Hajíč Josef OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/6612/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
27.07.2020
Prágr Zbyšek OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4736/2020/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4736/2020_Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III._1123 Vykypěl Jan
Dodatek smlouvy 14.10.2020
12.10.2020
Vykypěl Jan OEZI Dokument - 294 KB
SDO/OEZI/7002/2020
Kotlíkové dotace v JK - Nová zelená úsporám
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
17.09.2020
Kápl Václav OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/7719/2020
Kotlíková dotace v Jihočeském kraji - NZÚ
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
09.10.2020
Šírek Pavel OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/6853/2020
Kotlíková dotace v Jihočeském kraji - NZÚ
Smlouva o poskytnutí dotace 14.10.2020
07.10.2020
Piterková Simona OEZI Dokument - 1,62 MB
SDO/OEZI/4689/2020/1
Dodatek č. 1
Dodatek smlouvy 14.10.2020
01.10.2020
Staněk Tomáš OEZI Dokument - 293 KB
SDO/OEZI/5445/2020/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5445/2020_Rod Zdeněk_Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Dodatek smlouvy 13.10.2020
09.10.2020
Rod Zdeněk OEZI Dokument - 332 KB
SDO/OEZI/4781/2020/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4781/2020_Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.
Dodatek smlouvy 13.10.2020
30.09.2020
Schneider Pavel OEZI Dokument - 255 KB
SDO/OEZI/4781/2020/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4781/2020_Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.
Dodatek smlouvy 13.10.2020
30.09.2020
Schneider Pavel OEZI Dokument - 162 KB
SDO/OEZI/7007/2020
Kotlíkové dotace v JK - Nová zelená úsporám
Smlouva o poskytnutí dotace 13.10.2020
17.09.2020
Pavelková Michaela OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/7006/2020
Kotlíkové dotace v JK - Nová zelená úsporám
Smlouva o poskytnutí dotace 13.10.2020
17.09.2020
Hradský Josef OEZI Dokument - 1,60 MB