Text na řeč

Volná místa výběrová řízení

Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství

Učitel/ka odborných předmětů Účetnictví, Ekonomika, Písemná a elektronická komunikace
Datum vyhlášení:
Kontakt: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, Husova tř. 1849/1,370 01 České Budějovice; e-mail: lkubatova@oacb.cz
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:
Vedoucí provozně-ekonomického útvaru
Datum vyhlášení:
Kontakt: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, Husova tř. 1849/1,370 01 České Budějovice; e-mail: lkubatova@oacb.cz
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:
Předškolní pedagog, učitelka v MŠ
Datum vyhlášení:
Kontakt: Mateřská škola České Budějovice, Preslova 592/2, 370 01 České Budějovice, ředitelka tel. 725 596 224
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:
Učitel/ka odborných předmětů, fyzika/chemie
Datum vyhlášení:
Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou; Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz

Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Pracovník pro střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce na oddělení školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: Podrobnější informace o pracovní pozici: Mgr. Vladimír Kuzba, Ing. Hana Šímová, telefon: 386720836, 601390842, e-mail: kuzba@kraj-jihocesky.cz, simova@kraj-jihocesky.cz
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Rozpočtář na oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: Podrobnější informace o pracovní pozici: Ing. Jitka Pospíšilová, telefon: 386720905, 601390589, e-mail: pospisilova@kraj-jihocesky.cz
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Volná pracovní místa v ostatních zřizovaných organizacích

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Projektový manažer Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.
Datum vyhlášení:
Kontakt: Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
ekonom@jvtp.cz nejpozději do 15.4.2021

Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců ve zřizovaných organizacích - školství

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688
Datum vyhlášení:
Kontakt: V případě dotazů se obracejte na Ing. Hanu Šímovou, vedoucí odboru tel. 386 720 846 nebo na Mgr. Vladimíra Kuzbu, vedoucího oddělení školství, tel. 386 720 836
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek následujících škol a školských zařízení - Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648; Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111
Datum vyhlášení:
Kontakt: V případě dotazů se obracejte na Ing. Hanu Šímovou, vedoucí odboru tel. 386 720 846 nebo Ing. Michaelu Cahákovou, tel. 386 720 831
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců v ostatních zřizovaných organizacích

Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domova pro seniory Bechyně, místo výkonu práce: Bechyně
Datum vyhlášení:
Kontakt: V případě dotazů se obracejte na Ing. Janu Holickou, vedoucí oddělení kontroly a financování,
tel. 386 720 702.
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty: