Text na řeč

Volná místa výběrová řízení

Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Projektový manažer individuálního projektu OP VVV na oddělení evropských fondů a strategií Odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 11. plat. třída, doba určitá, zástup za MD, RD (nejpozději do 31. 10. 2021), místo výkonu práce: České Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: Podrobnější informace o pracovní pozici: Ing. Hynek Čížek, Ph.D., telefon: 386 720 900, e-mail: cizek@kraj-jihocesky.cz.
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců ve zřizovaných organizacích - školství

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Č. Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru tel. 386 720 846 nebo PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení tel. 386 720 845.
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:

Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství

Kuchař/ka
Datum vyhlášení:
Kontakt: SOŠ elektrotechnická, COP, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel. 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz

Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty: