Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto aktualita (716.79 KB)
Jihočeský kraj předloží novelu zákona o církevních restitucích: církve musí platit daně jako všichni
23.05.2016

Jihočeský kraj předložil návrh na změnu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zároveň s ní změnu zákona o daních z příjmu. Důvodem je dlouhodobý nesouhlas s nezdaněním finančních náhrad a příspěvků, které církve mají dostávat až do roku 2042. Podle jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly není možné, aby se církve staly samostatně činným ekonomickým subjektem, a přitom byly osvobozeny od daní. „Dostáváme se do situace, kdy je jedna specifická skupina daňových poplatníků, ve srovnání s ostatními, systémově zvýhodňována, aniž by pro to byl relevantní důvod," vyjádřil se k návrhu Zimola s tím, že se tedy kvůli této situaci rozhodl využít zákonodárnou pravomoc kraje.
„Motivem novely není zpochybnění procesu morální a hmotné satisfakce církví a náboženských společností za historické křivdy, ale úsilí o narovnání stávajícího postavení církví v souladu s právním řádem České republiky," zdůraznil Zimola.
Podle předkládaného návrhu zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Jihočeského kraje by měly být počínaje účinností navrhované změny citovaných zákonů zdaněny paušálně vyplácené náhrady za církevní majetek, který nelze vydat, a finanční příspěvky na činnost církví a náboženských společností. Bude tak dosaženo částečného zrovnoprávnění daňových subjektů s vědomím skutečnosti, že další výhody, jako je např. osvobození od daně z nemovitostí podle § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, nebo např. výhod veřejně prospěšného poplatníka dle § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, církvím nadále zůstávají.
V současné době čelí Jihočeský kraj žalobám církevních subjektů na určení vlastnictví k movitým a nemovitým věcem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. K dnešnímu dni se jedná o 23 žalob přímo na Jihočeský kraj, dalších 55 žalob bylo podáno proti jihočeským obcím a městům a 78 dokonce proti fyzickým a právnickým osobám v kraji. „Postupy žalujících církevních subjektů nejsou náhodné ani ojedinělé a zejména v případě římskokatolické církve nesou systémové prvky, které není možné přehlížet. Zmiňované aktivity církví vyvolávají značné obavy stávajících vlastníků, kteří majetky nabyli v dobré víře, obvyklými postupy a podle práva. Očekávám, že na základě vyjádření a postupů našich právníků budou soudy jednotlivé spory rozhodovat v náš prospěch," shrnul Zimola.
Církvím byl majetek odejmut mezi lety 1948 až 1989 a o zpětné narovnání této situace se stát snažil přes 20 let, proto v roce 2013 vešel v platnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Stát prostřednictvím tohoto zákona aktivně koná k nápravě historických majetkových křivd a jednoznačně v něm deklaruje, kdo je oprávněnou a kdo povinnou osobou, co je předmětem úpravy a jakým způsobem se zamýšlená opatření provedou. V dané souvislosti je nutné uvést, že osobou povinnou k vydávání majetku je pouze stát a za majetek, který nemůže vydat, vyplatí stát církvím a náboženským společnostem paušální finanční náhrady. Pokud tedy zákon připouští kompenzační opatření v podobě paušálních finančních náhrad, dává tím jasně najevo, že církvím nemůže být vydán majetek, který jim v minulosti patřil, ale dnes je v majetku jiných osob než státu.
„Neblahé události historie by pro všechny členy společnosti měly být zavazujícím mravním imperativem. Představa, že náprava minulých nespravedlností bude zjednávána pácháním křivd nových, je pro demokratickou společnost nepřijatelná a měla by ji bez výhrad kategoricky odmítnout. Při pravidelných kontaktech s občany zjišťuji, že lidé jsou všeobecně znepokojeni situací ohledně způsobů úpravy vztahů mezi státem a církvemi. Církve by měly především zajišťovat duchovní potřeby věřících a k tomuto účelu měly disponovat přiměřeným majetkem. Časy, kdy se představitelé církví zaměřili na shromažďování moci a majetku a opouštěli z tohoto důvodu nosné myšlenky rozvoje víry a péče o věřící a potřebné, byly tragickým obdobím dějin lidstva a víry," vyjádřil se k důvodu předložení změny zákona jihočeský hejtman Zimola.

 

 

 

 

 

 


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku