Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Už při prvním společném setkání všech tří subjektů se rozvinula podnětná diskuse. Na snímku hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. (150.12 KB)
Zástupci kraje, odborů a podnikatelů se zavázali ke spolupráci
19.05.2009

Výsledkem včerejšího jednání mezi hejtmanem Jihočeského kraje a představiteli zaměstnavatelů, podnikatelů a odborů bylo dosažení shody o ustavení krajské Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje (dále jen „RHSD Jčk"), která by měla být obdobou ústřední Rady hospodářské a sociální dohody na vládní úrovni tzv. tripartity.

Jde o historicky první akt založení takto definovaného společného dobrovolného, dohadovacího a iniciativního orgánu Jihočeského kraje, odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání. Cílem nově vytvořeného regionálního orgánu bude dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje, vytvoření modulu spolupráce založené na třech různorodých subjektech. Na první plenární schůzi RHSD Jčk schválili a podepsali její zástupci základní dokumenty (Statut a Jednací řád) a zvolili tříčlenné předsednictvo. Každá z delegací má sedm členů, předsedou RHSD Jihočeského kraje byl za veřejnou správu zvolen Jiří Zimola, místopředsedou za podnikatele a zaměstnavatele Miroslav Dvořák (předseda JHK) a místopředsedou za odbory Petr Janoušek (Regionální rada oborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů). Současně se všechny tři strany shodly na vytvoření pracovní komise a jako poradní orán RHSD Jčk utvořily patnáctičlennou Radu pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje (RRLZ Jčk).

Mezi její hlavní úkoly patří:

- spojovat otázky zaměstnanosti a vzdělávání a přispívat tak ke vzájemnému propojování a koordinaci uvedených oblastí
- působit jako odborný tým s neformální autoritou, který může sjednocovat a propojovat pohledy veřejné správy a samosprávy, podnikatelů a zaměstnavatelů, odborů a vzdělávacích institucí
- iniciovat, vytvářet a posuzovat, nové podněty a podklady pro strategická rozhodnutí
- sloužit jako poradní tým pro RHSD Jčk v oblasti lidských zdrojů
- pomáhat řešit krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů

Do pracovních aktivit Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje se mají také zapojit úřady práce v regionu a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

„Jsme připraveni se zástupci jednotlivých subjektů diskutovat o aktuálních problémech a potřebách občanů Jihočeského kraje. Jedním z příkladných projektů, na kterém už Jihočeský kraj pracuje, je podpora veřejně prospěšných prací a zaměstnávání nezaměstnaných osob. Jeho startovním datem bude 1.červen," nastínil nově zvolený předseda RHSD Jihočeského kraje Jiří Zimola.

„Už dnes vyplynuly z jednání další konkrétní témata k řešení, jako je například vzdělanost mladých absolventů škol nebo flexibilita pracovní síly. Nezaměstnanost či nedostatek vzdělaných pracovních sil jsou dnes stěžejními problémy rozvoje regionu, " dodal regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy České republiky Miroslav Bednář.

Foto: Zleva - nově zvolený místopředseda RHSD Jčk Petr Janoušek za odbory, předseda RHSD Jiří Zimola a Miroslav Bednář (.jpg - 136.24 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku