Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Na záchranu kulturního dědictví má kraj připraveno 24 milionů korun
22.01.2009


Celkem 24 milionů korun má připraven Jihočeský kraj pro letošní rok v pěti grantových programech na záchranu kulturního dědictví. Jejich návrh vzala tento týden na vědomí rada kraje a vyhlášení těchto programů bude příští úterý (27.1.) schvalovat zastupitelstvo. Pokud je schválí, budou moci zájemci o peníze na obnovu památek žádat od 2. února.
Čtyři grantové programy navazují na předchozí roky, jeden je pak zcela nový. Ten se týká předprojektové přípravy obnovy kulturních památek a alokovaná částka je jeden milion korun.
„Účelem tohoto programu je podpora kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech," říká František Štangl, krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Již z předchozích let známými grantovými programy jsou „Movité kulturní dědictví" s alokací na letošní rok ve výši dva miliony korun, „Nemovité kulturní památky" s částkou 16 milionů korun, „Obnova drobné sakrální architektury v krajině" (1 milion korun) a „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb" (4 miliony korun).
Bližší informace včetně formulářů žádostí budou v případě schválení vyhlášení programů umístěny od 2.2.2009 na webových stránkách kraje (Granty, Fondy EU/Granty a příspěvky Jihočeského kraje/Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku