Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Memorandum o porozumění pomůže dalšímu rozvoji příhraničních regionů
26.01.2009


V dolnorakouském Gmündu podepsali v pátek zemská radní Úřadu vlády Dolních Rakous Johanna Mikl-Leitner a 1. náměstek českého ministra pro místní rozvoj Milan Půček bilaterární smlouvu „Memorandum o porozumění" pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013.
Na základě podpisu této smlouvy bude možné uzavírat smlouvy o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) mezi řídícím orgánem programu a úspěšnými příjemci dotace a následně vyplácet jednotlivé příspěvky z ERDF.
„Podpis tohoto memoranda je významným krokem pro fungující implementaci programu. Bez něho by nebylo možné zahájit podepisování smluv a tím fakticky čerpat prostředky programu," říká Jan Návara z oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje s tím, že z české strany se programové území týká krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina. Na rakouské straně to pak jsou Horní a Dolní Rakousy a město Vídeň.
Celkový objem finančních prostředků programu na léta 2007-2013 z ERDF činí 107,4 milionu EUR. Od začátku programu bylo schváleno 65 projektů, z toho 31 mělo partnery z Jihočeského kraje. Pro projekty z krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina byla schválena podpora 24,8 milionu EUR, z toho pro jihočeské subjekty 11,4 milionu EUR. Jedná se například o projekty „Rekonstrukce přístupové komunikace k hraničnímu přechodu České Velenice-Gmünd (schválená podpora 3,2 milionu EUR), „Šumava Karla Klostermanna - Příběh šumavské podmalby" v Jihočeském muzeu (409 323 EUR) či projekt „Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu ‚Biologická chemie'" (204 000 EUR), který se týká vývoje společného studijního oboru biologie-chemie mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a univerzitou v Linci včetně akreditace v ČR a uznání Akademickým senátem v Rakousku. Součástí je i podpora prvního ročníku 2010/2011.
„Ještě před dvaceti lety jsme zde měli problematické regiony, které se najednou začaly rozvíjet. Dříve jsme nevěděli, co se u našich sousedů děje. To se naštěstí změnilo a dnes podepsané memorandum dokazuje to, že chceme společně vést naše regiony opět o něco více dopředu k silné hospodářské i společenské pozici," zdůraznila při podpisu memoranda Johanna Mikl-Leitner.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku