Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Jihočeské ZUŠ navštěvuje letos přes 13 tisíc žáků
20.02.2009


Celkem 34 základních uměleckých škol (ZUŠ) je v Jihočeském kraji zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení. V minulém školním roce 2007/2008 je navštěvovalo 13 038 žáků, ve školním roce 2008/2009 je to 13 050 žáků.
Zřizovatelem 22 ZUŠ je kraj, devět škol zřizují obce a tři školy jsou soukromé. Z dlouhodobějšího přehledu vyplývá, že počet žáků v ZUŠ neklesá, ale naopak vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků v základních školách procentuálně stoupá.
„Důvodem je zvyšující se zájem rodičů o umělecké vzdělávání dětí. Přestávají jim stačit mnohdy neodborné kroužky, které děti ve volném čase zabaví pouze na chvíli. Dlouhodobě přitom převažuje zájem o hudební obor, naopak o literárně-dramatický obor je zájem téměř minimální," říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu.
Jihočeské ZUŠ se každoročně účastní soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A vedou si výborně, jen v roce 2007/2008 získali v celostátním kole v hudebním oboru první místa žáci ZUŠ Třeboň, Písek, České Budějovice (Piaristické nám.) a Český Krumlov (tady dokonce hned první čtyři místa). Druhá místa pak pětkrát patřila žákům ZUŠ České Budějovice (Piaristické nám.), dvakrát ZUŠ České Budějovice z Otakarovy ulice, Jindřichův Hradec, Velešín a Český Krumlov. Třetí místa dvakrát obsadili žáci ZUŠ Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice (Otakarova ul.). Výborných výsledků dosahují jihočeské ZUŠ i v jiných soutěžích, mezinárodní nevyjímaje.
„Ne všechny děti, které se na základní umělecké školy hlásí, mohou být přijaty, protože nesplňují požadavky. A i když je dítě přijato, neznamená to, že vystuduje první i druhý stupeň školy. Důležité však je, že i když se nestanou vynikajícími umělci, odnesou si do života kromě citu pro vnímání umění kreativní myšlení, které budou moci využít i v jiných, než jen uměleckých oborech. A také kultivované vystupování, respektování druhého či schopnost dlouhodobé systematické práce," zdůrazňuje Jana Krejsová.
Činnost ZUŠ zná dobře i veřejnost. Ať už z různých koncertů, vernisáží, výstav nebo spolupráce s mateřskými, základními či středními školami, městy, obcemi a dalšími institucemi, které je požádají o umělecký program. Všechny tyto akce jsou nad rámec učebních plánů, ale díky nim mají žáci příležitost prezentovat na veřejnosti, co se dovedou.
„Naučí se zároveň vystupovat před publikem a v zahraničí pak mohou dobře reprezentovat. A například spolupráce se školami v zahraničí i jiných krajích je přínosem nejen pro žáky a učitele, ale i pro jednotlivé zřizovatele úspěšných škol," uzavírá Jana Krejsová.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku