Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Semináře pomohou žadatelům se žádostmi o finance
18.09.2009

Zájemci se na seminářích dozvědí, jak získat peníze na své projekty. Semináře se budou konat na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. první z nich se uskuteční ve středu 23. září od 9:00 do 13:30 v sále zastupitelstva. Je určený podnikatelům a nese název "Program Nemovitosti - výzva II.". Krajský úřad ho pořádá ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Cílem semináře bude seznámit účastníky s Programem Nemovitosti a krajskou podporou pro podnikatele. Zaměřen bude především na podporované aktivity v Programu Nemovitosti, nejčastější chyby a problematické oblasti v projektech, metodiku oceňování nemovitostí pro účely dotace a prezentaci úspěšných projektů.

Druhý seminář se uskuteční 3. listopadu také v prostorách Krajského úřadu. Týkat se bude prioritní osy 6 Operačního programu Životní prostředí "Zlepšování stavu přírody a krajiny". Cílem semináře je především seznámení účastníků s náplní, projektovými záměry, možnostmi, limity i věcnou administrací aktivit v 6. prioritní ose toho operačního programu. Podrobnější informace včetně registrace k účasti na tomto semináři jsou k dispozici na internetových stránkách www.seminareopzp.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku