Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Dotace na výstavbu sociálního nájemního bydlení
21.09.2009


Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace na sociální bydlení odsouhlasila vláda v srpnu 2009 a jsou určeny právnickým a fyzickým osobám k uhrazení části nákladů na výstavbu podporovaných bytů a to jak na zcela novou výstavbu, tak na vznik sociálních bytů rekonstrukcí, nástavbou nebo přístavbou vhodné nemovitosti. Byty musí sloužit nejméně 10 let jako sociální nájemné bydlení v období 15 let od dokončení stavby. Po uplynutí této doby bude možné byty nabídnout na trhu za smluvní nájemné či je přeměnit na vlastnické bydlení.

Do roku 2007 byly dotace poskytovány pouze obcím a městům. Podle nově schváleného nařízení vlády mohou o dotaci na výstavbu sociálních nájemních bytů žádat nejen města, ale i jakákoliv fyzická či právnická osoba. Cílem dotace je podporovat výstavbu finančně dostupných nájemních bytů, které jsou určeny příjemcům opakovaných dávek v hmotné nouzi nebo osobám vymezeným limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti domácnosti a dále osobám s případnými dalšími sociálními handicapy, které je znevýhodňují v přístupu k bydlení, např. seniory nebo osoby zdravotně postižené. Jedná se o domácnosti, které nejsou schopny se o svou bytovou potřebu postarat na trhu.

Dotace bude poskytována nejen na zcela novou výstavbu, ale i na pořízení bytů změnou existujících staveb (nástavby, přístavby a změna nebytového objektu na bytový). Výše dotace u novostavby je 6 500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 Kč, u stavebních úprav a rekonstrukcí bude dotace 5 500Kč/ m2 , maximálně však 420 000 Kč na bytovou jednotku. Za určitých podmínek se výše dotace může ještě dále navýšit.

Žádosti o dotaci budou přijímány od 15. října 2009. Poskytovatelem dotace je Státní fond rozvoje bydlení. Více informací na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení pod záložkou Sociální byty - Výstavba sociálních bytů.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku