Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Hejtman Jiří Zimola se ujímá mandátu člena Výboru regionů
5.10.2009

V Bruselu se dnes poprvé v roli člena Výboru regionů představí i jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ode dneška do středy (5.-7. října) se v Bruselu koná plenární zasedání Výboru regionů. Nové složení české delegace Rada EU schválila ve čtvrtek 24. září. Hejtman Zimola se dnes zároveň zapojí do práce komise pro otázky územní soudržnosti (COTER) a komise pro udržitelný rozvoj (DEVE).

Výbor regionů
Je poradním orgánem Evropské komise a Rady. Je složen ze zástupců evropských místních a regionálních samospráv. Na základě Smluv jsou s ním oba orgány povinny konzultovat návrhy z oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, dopravy, transevropské infrastruktury, zdraví, vzdělávání a kultury, politiky zaměstnanosti, sociální politiky, životního prostředí a odborného vzdělávání. Cílem je zajistit evropským městům a regionům jejich hlas ve vývoji těchto agend. Plenární shromáždění Výboru regionů zasedá zpravidla sedmkrát do roka, stejně často se schází také jednotlivé komise. Sídlo Výboru regionů je v Bruselu.

Plenární zasedání 5.-7. října
Toto plenární zasedání se koná souběžně s akcí OPEN DAYS 2009 - Evropským týdnem regionů a měst. Proto bude i svým programem netypické. Pozvání členů Výboru regionů přijal znovuzvolený předseda Evropské komise José Manuel Barosso a předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Očekává se, že představí vize, s nimiž přijali své mandáty. Se členy Výboru regionů budou také diskutovat o problematice klimatických změn, což je téma aktuální zejména před blížícím se summitem v Kodani. Na programu je rovněž panelová diskuse na téma reakce regionů na globální ekonomickou krizi. V panelu mimo jiné vystoupí komisař pro regionální politiku Pawel Samecki a jeho předchůdkyně Danuta Hübner, dnes předsedkyně parlamentního výboru pro regionální politiku.

„Své členství ve Výboru regionů beru jako čestný úkol reprezentovat nejen zájmy Jihočeského kraje, ale také společné zájmy evropských regionů. Evropská politika je samozřejmou součástí naší práce, má vliv na rozvoj našeho kraje i na další oblasti. Můj mandát mi umožní mít vliv na to, co se v Bruselu připravuje. Velmi aktivní chci být v oblastech, jako je politika soudržnosti, přeshraniční spolupráce anebo rozvoj dopravní infrastruktury," řekl ke své nové roli hejtman Jiří Zimola a upřesnil: „všechna tato témata jsou teď na stole, ať už v podobě debaty o budoucnosti politiky soudržnosti, nebo v podobě revize směrnic o transevropských dopravních sítích. Chci se chopit příležitosti a jednoznačně a hlasitě říkat, co Jihočeský kraj potřebuje a co od těchto agend očekává."

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku