Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Zájem o učňovské obory chce kraj podpořit stipendiem pro učně
9.03.2010

Jihočeský kraj podpoří učně stipendiem. Rada kraje schválila Grantový program - Stipendijní program pro učňovské obory. První výzva tohoto grantového programu byla vyhlášena 3. března 2010 s alokací 2 miliony korun. O finance z grantového programu mohou žádat školy zřizované Jihočeským krajem až do konce září tohoto roku. Kraj chce grantem podpořit studijní obory - strojní mechanik, nástrojář, obráběč kovů, autolakýrník, pekař, čalouník, klempíř, kominík, tesař, zedník, pokrývač a zemědělec - farmář.

Důvodem k vyhlášení grantového programu je vyšší míra propojenosti vzdělávacího systému s požadavky trhu práce a zajištění přípravy kvalitních řemeslníků a dalších profesí chybějících na trhu práce. Záměrem je zvýšit motivaci žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia v technicky zaměřených učebních oborech středních škol, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek, a zároveň motivovat tyto žáky v průběhu studia k jeho úspěšnému dokončení.

Stipendium bude žákům vyplácet škola, která se do programu přihlásí a jejíž projekt bude schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Aby studentovi vznikl nárok na stipendium, bude muset dosahovat dobrých studijních výsledků i dobrého hodnocení z odborného výcviku. Dále nesmí mít neomluvenou absenci a omluvená nesmí přesáhnout 20% docházky. Pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně. V prvním ročníku může student měsíčně získat stipendium 300 korun a za vyznamenání na konci roku jednorázově 1000 korun. Ve druhém ročníku je měsíční stipendium 400 korun a odměna za vyznamenání na závěrečném vysvědčení 1 500 korun. Ve 3. ročníku bude učňova odměna za dobré výsledky činit 500 korun měsíčně, odměna za vyznamenání na konci roku dosáhne částky 2 000 korun. Za vyznamenání při závěrečných zkouškách učeň získá jednorázově 3 500 korun. Učeň podporovaného oboru tak může získat za 3 roky studia až 12 000, při vyznamenání dalších 8 000 korun - celkem tedy až 20 000 korun.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku