Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Křest knihy, zleva Bohuslav Nauš, Petr Rajlich a radní JK pro oblasti životní prostředí a zemědělství Ing. Karel Vlasák - křest knihy pískem ze Šumavy (95.01 KB)
Představen unikátní Naušův atlas hornin Prachaticka
11.03.2010

Kniha Naušův atlas hornin Prachaticka byla včera představena v Českých Budějovicích. Slavnostní křest tohoto ojedinělého díla uspořádal Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským muzeem. Kniha byla pokřtěna netradičně pískem ze Šumavy.

Jihočeský kraj vydal knihu jako ocenění celoživotní práce Bohuslava Nauše v oblasti ochrany přírody a propagace enviromentální výchovy. Publikace knihy je zároveň i dárkem k jeho nedávným 80. narozeninám.
Atlas hornin Prachaticka představuje bohatou sbírku hornin různých typů z podhůří a přilehlé části Šumavy jihozápadních Čech, kterou vytvořil Bohuslav Nauš z Prachatic.

B. Nauš v uplynulých 40 letech shromáždil jedinečnou kolekci hornin Šumavy a blízkého okolí, kterou zpracoval do tzv. formátů, jednotně tvarovaných vzorků v rozměrech pohlednice. Nejcennější část sbírky věnoval v roce 2009 Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích.

,,Neživou přírodu jsem začal poznávat již během svého dětství, které jsem prožil na vesnici. Celé léto jsem venku chodil bos po kamenitých cestách a tak jsem měl neustále okopané palce u nohou. To samozřejmě bylo seznamování s neživou přírodou poněkud bolestivé", uvedl s úsměvem B. Nauš.

Geolog muzea Petr Rajlich vytvořil na základě této sbírky atlas hornin, čímž ji zpřístupnil širokému okruhu zájemců o geologii. Atlas je sestaven tak, aby mohl sloužit nejenom jako pomůcka pro určování hornin, ale i jako učebnice petrografie, vědy zabývající se studiem hornin. Díky současným technologiím zpracování a tisku bylo možné představit podrobnou strukturu hornin bez ztráty věrnosti obrazu oproti skutečnosti.

,,Pan Nauš si zjistil ve svém okolí nejvýznamnější lokality nerostů a hornin, kam pak na své motorce vyrážel na výpravy vybaven ruksakem s nářadím, které nese značné stopy opotřebování dlouholetým neúnavným používáním," uvedl autor knihy Petr Rajlich.

Radní Jihočeského kraje pro oblasti životní prostředí a zemědělství Karel Vlasák poděkoval B. Naušovi za to, že svůj život zasvětil ochraně přírody i neměnné, kamenné kráse hornin. ,,Přeji všem, kdo se do knihy ponoří, aby je obohatila o mnoho nového a aby přinášela jenom radost a potěšení. A zároveň bych rád poděkoval panu Naušovi za to, že svůj život zasvětil ochraně přírody," dodal na závěr radní Karel Vlasák.

Foto: RNDr. Petr Rajlich, CSc autor knihy (.jpg - 103.75 KB)

Foto: O autogram B. Nauše neměli zájem pouze dospělí (.jpg - 144.38 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku