Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Úprava parkovacího režimu pro návštěvy na Krajském úřadu Jihočeského kraje
31.05.2010

Před Krajským úřadem Jihočeského kraje bude snadnější najít parkovací místo. V důsledku zvýšené poptávky po parkovacích místech pro návštěvy na krajském úřadu byl od Statutárního města České Budějovice pronajat pozemek před Krajským úřadem Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu 1952/2. Jedná se o parkovací stání od hlavního vchodu směrem k Lidické třídě označená čísly 16-28. Návštěvníkem, který může na tomto vyhrazeném stání parkovat, se rozumí občan, který jde vyřizovat své záležitosti na krajském úřadě, účastní se jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, navštíví veřejná jednání pořádaná krajem a krajským úřadem. Dále je návštěvníkem, pro kterého je parkování vyhrazeno, účastník neveřejných jednání vedených krajem nebo krajským úřadem. Parkování je určeno také pro oficiální návštěvy členů samosprávy a krajského úřadu.

Příchozí návštěva je povinna ctít a respektovat svislé a vodorovné dopravní značení, včetně dodatkových tabulí upřesňujících pokyny a vymezující parkovací prostory před krajským úřadem. Po obdržení povolení k parkování je povinností návštěvy dodržovat vydané pokyny a tím se vyvarovat případným sankcím a postihům. Po celý červen bude tento režim parkování před krajským úřadem ve zkušebním provozu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku