Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků
15.06.2010

Obce ležící na území Národního parku Šumava mohou předkládat své žádosti do probíhající 1. výzvu Státního fondu životního prostředí do Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků. Ukončení příjmu žádostí je 30.6.2010. Cílem programu podpory obcí ležících v regionech národních parků je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků.

O podporu je možné žádat na realizaci opatření v několika oblastech. Jednou z nich je neinvestiční podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. Další podporu mohou obce získat na opatření malého rozsahu, která pomohou zkvalitnit a rozvíjet návštěvnickou infrastrukturu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. Finance mohou obce získat také na podporu energetické soběstačnosti obcí v regionu národního parku. Další oblastí finanční podpory je navýšení podpory z Fondu při kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí za účelem zvýšení dosažitelnosti dotací poskytovaných obcím z Operačního programu životní prostředí.

Podrobnosti o programu naleznete na www stránkách SFŽP ČR.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku