Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
3. ROČNÍK TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
6.10.2011

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Sociální služby jsou poskytované seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením apod. V České republice je registrováno více než 3000 sociálních služeb, pracují zde desetitisíce zaměstnanců, jsou poskytovány statisícům uživatelů.
Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále pokračuje. V termínu 10.-14.10.2011 se uskuteční Týden sociálních služeb. Této akce se účastní také organizace sociální péče zřizované Jihočeským krajem.

Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb
11.10.2011, Den otevřených dveří od 9:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci, v doprovodu pověřeného pracovníka, si budou moci prohlédnout některé části zařízení a sociálně terapeutická pracoviště, kde mohou vidět uživatele při aktivizačních činnostech a zároveň si prohlédnout jejich výrobky. Do života uživatelů budou moci lépe proniknout zhlédnutím videonahrávky. Bude připravena i výstava kreseb a fotografií dvou klientů. Pro všechny návštěvníky bude pracovnicemi ve spolupráci s uživateli zajištěno malé pohoštění.


Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Den otevřených dveří:
Domov seniorů Třeboň: 11. a 12. 10. 2011, 9:00 - 15:30 hod.
Domov seniorů Budíškovice: 12. 10. 2011, 13:00 - 17:00 hod.
Domov seniorů České Velenice: 12. 10. 2011, 13:00 - 17:00 hod.
Domov seniorů Jindřichův Hradec: Den otevřených dveří je odložen na termín po dokončení stavebních úprav koupelnových jader a místnosti volnočasových aktivit a výměny výtahu (začátek prosince).
Domov Pístina: 12. 10. 2011, 10:00 - 16:00 hod.
Sociální služby Česká: 12. 10. 2011, 13:00 - 17:00 hod.

Další drobné akce jsou prezentovány jednotlivými zařízeními na jejich webových stránkách, případně v místních periodikách.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
12. 10. 2011, Den otevřených dveří, 9:00 - 15:00 hod.
13. 10. 2011, 10,00 hod. návštěva zastupitelů Města Písku, zástupců Knihovny Písek, 14,00 hod. posezení s rodiči klientů, (propagace v tisku, propagační vitríně).

 

Domov pro seniory Kaplice
Týden sociálních služeb odstartuje oslava Mezinárodního dne seniorů.
1. 10. - Mezinárodní Den seniorů ( Křeslo pro hosta, blíže aktuality na www.domovkaplice.cz)
10.10. Keramická dílna - práce keramickou hlínou - cvičení paměti - „Cestujeme s prstem po mapě"
11.10 . Den otevřených dveří v DpS Kaplice, pracoviště Český Krumlov- výstava obrazů E. Roubínové - výtvarná dílna - batikování
12.10. Den otevřených dveří v DpS Kaplice - výstava obrazů E. Roubínové - jarmark prací uživatelů

 

Domov Petra Mačkov
10.10. 2011 Vernisáž výstavy obrazů a výrobků uživatelů pod záštitou senátora M. Krejči v hotelu Bílá růže v Písku
11.10. 2011 Sportovní turnaj ve hře kubb v DPM
Plavecké závody ve Strakonicích - aktivní účast uživatelů DPM
12.10. 2011 Den otevřených dveří spojený s prezentací a výstavou výrobků
14.10. 2011 Turnaj v petanque Strakonice - aktivní účast uživatelů DPM

 

Domov pro seniory Bechyně
12. 10. 2011, Den otevřených dveří v době od 13 do 17 hodin. Odpolední program bude doplněn hudbou a grilováním na terase domova.

 

Denní a týdenní stacionář Klíček
11. 10. 2011, Den otevřených dveří, 7:00 - 15:30 hod.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku