Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu (35.56 KB)
Jižní Čechy, destinace bez věkových hranic
16.04.2012

V posledních letech se v odborných kruzích v oblasti cestovního ruchu intenzivně diskutuje o tzv. šedé „seniorské" turistice. A nezůstává jen u diskusí. Marketingový specialisté a cestovní kanceláře připravují cílené programy a řadu nabídek, které jsou právě pro tuto skupinu v programu 55+ určeny. I přes to je stále tento „stříbrný trh" vnímán specialisty jako poněkud nevyužitý potenciál.

„Ano, šedá „seniorská" turistika se zaměřením na věkovou kategorii 55+ je v Jihočeském kraji vnímána jako potenciál, který bychom rádi více rozvinuli. To však neznamená, že nepracujeme na projektech, které tuto skupinu v rámci cestovního ruchu oslovují. Již nyní nabízíme řadu zajímavých tipů turistických cílů v Jihočeském kraji, a to formou řady letáků a brožur, které jsou k dispozici na místních informačních centrech či formou webových portálů např.: www.jiznicechy.cz, www.kudyznudy.cz, www.jihoceske-cyklostezky.cz. Senioři chtějí nejen aktivně žít, ale také aktivně odpočívat a udržovat se tak ve fyzické i duševní kondici. Segment 55+představuje pro marketingové odborníky velkou výzvu", řekla ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu Petra Jánská.

Seniorské cestování je jednou z kulturních aktivit, která nabízí hodnotné využití volného času, poznání, navazování nových kontaktů a pomáhá vytvářet nový životní styl. Současným trendem cestovního ruchu je požitkářství a zážitek.

„Bohužel seniorské cestování tyto skutečnosti opomíjí. Proto připravujeme pro cílovou skupinu 55+ programy, které plně korespondují se specifickými potřebami návštěvníků a turistů tzv. „stříbrného trhu, ať už jde o nabídku léčebných pobytů ve vyhlášených jihočeských lázních, relaxační a wellness pobyty v příjemných hotelech a penzionech v našem regionu nebo ať jde o aktivně strávenou dovolenou na kolech, či v rámci pěší turistiky při obdivování historických a přírodních krás regionu. Aktivní rekreaci v tomto případě nabízíme jako rozmanité pohybové aktivity v kombinaci s odpočinkem, relaxováním i nabídkou vynikající jihočeské gastronomie. Naším úkolem je nabídnout aktivity v oblasti cestovního ruchu, které budou svými specifiky plně vyhovovat cílové skupině 55+, a budou natolik zajímavé, že turisté v Jihočeském kraji prožijí dny příjemně a spokojeně, a že se budou k nám na jih Čech rádi vracet,"řekla Petra Jánská. „Nově jsme zpracovali širší nabídku na jednodenní až čtyř denní pobyty přímo pro seniory a ve spolupráci s Čedokem je nyní rozpracováváme do podoby katalogové nabídky. Pokud se tento pilotní projekt povede, rádi bychom tyto balíčky nabídli i jiným cestovním kancelářím a agenturám zaměřeným i na seniorskou turistiku," dodala Jánská.

Jihočeská centrála cestovního ruchu v tomto ohledu spolupracuje s Jihočeským krajem, Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, webovým portálem Kudy z nudy, Nadací Jihočeské cyklostezky, Klubem českých turistů a dalšími subjekty.

Jihočeský kraj je destinací, která má v rámci programu 55+ skutečně co nabídnout. Na šest tisíc historických objektů, nejrozvinutější a nejdelší síť cyklotras v České republice, lázeňství, které má v jižních Čechách svou dlouholetou tradici - například v Třeboni, Bechyni či Vráži u Písku, na pět tisíc turistických tras značených a udržovaných Klubem českých turistů, okouzlující přírodu se zrcadlícími hladinami rybníků a v neposlední řadě i vynikající gastronomii a výtečné pivo.

V současné době se významně zvyšuje průměrný věk populace vyspělých zemí světa a tento trend je patrný i u nás. Česká populace stárne, stejně jako většina vyspělého světa. Počet osob starších 55 let bude v roce 2045 tvořit polovinu obyvatelstva České republiky.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku