Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Kraj v roce 2013 podpoří přepravu cestujících linkovými autobusy a po železnici částkou 784 milionů
4.03.2013

Částku v maximální výši 784 milionů korun má připravenu Jihočeský kraj pro rok 2013 na pokrytí tzv. dopravní obslužnosti. Peníze mají sloužit k vyrovnání prokazatelné ztráty při přepravě cestujících linkovými autobusy a po železnici. Zastupitelstvo na svém jednání 7. března bude schvalovat rozsah autobusové a železniční dopravy a její finanční krytí v roce 2013.

„Na pokrytí prokazatelné ztráty u veřejné linkové autobusové dopravy chceme v letošním roce uvolnit maximálně 411,5 milionu, v případě veřejné drážní dopravy maximálně 372,5 milionu. Dalších 176,3 milionu korun určených pro vyrovnání prokazatelné ztráty v drážní dopravě pak získáme jako dotaci od státu," upřesnil Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje.

Prokazatelné ztráty vznikají kvůli tomu, že náklady spojené s provozem autobusů a vlaků nepokryjí příjmy od cestujících. A tento rozdíl je na základě smluv s dopravci povinen Jihočeský kraj, jako objednavatel těchto služeb, uhradit.

V roce 2013 má Jihočeský kraj uzavřenu smlouvu s 11 autobusovými a třemi drážními dopravci. Podle plánu by měl rozsah dopravní obslužnosti pro linkové autobusy činit 19,3 milionu a pro vlaky 5,4 milionu kilometru s maximálním možným rozptylem plus nebo mínus pět procent. „Výhoda tohoto sytému spočívá v jeho pružnosti. To znamená, že dovede reagovat například na změny čísel spojů či na požadavky obcí ohledně rozšíření nebo redukce dopravní obslužnosti," dodal Klása.

Vyúčtování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové a drážní dopravě se dělá vždy zpětně. V roce 2011 činila 927 milionů korun. Jihočeský kraj pro ni měl vyčleněno více než 932 milionu, takže zhruba 5 milionu zůstalo nevyčerpáno. Čísla za rok 2012 zatím nejsou k dispozici.

 

Výdaje na dopravní obslužnost Jihočeského kraje pro rok 2013

veřejná linková doprava max 411,5 mil. Kč
veřejná drážní doprava max 372,5 mil. Kč

celkem z rozpočtu kraje max 784 mil. Kč

státní dotace pro veřejnou drážní dopravu 176,3 mil. Kč

počet krajem nasmlouvaných autobusových dopravců 11
počet krajem nasmlouvaných drážních dopravců 3

rozsah dopravní obslužnosti pro linkové autobusy při rozptylu +,- 5 procent najet 19,3 mil. km
rozsah dopravní obslužnosti pro vlaky při rozptylu +,- 5 procent najet 5,4 mil. km

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku