Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Slavnostní zahájení dostavby a modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec. (160.60 KB)
Nemocnice Jindřichův Hradec získá nový moderní pavilon
6.03.2013


Dnes (6. března) byla slavnostně zahájena dostavba a modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec. Původní pavilon „D", který už nevyhovoval nárokům moderní nemocniční péče, bude nahrazen pavilonem zcela novým. Z více než 153 milionové investice uhradí minimálně 80 milionů korun Jihočeský kraj. Zakázku realizuje OHL ŽS, a.s.

Nový pavilon vyroste v areálu nemocnice na částečně zastavěném pozemku. Jindřichohradecká nemocnice má poměrně dlouhou historii. Některé původní budovy již nesplňují parametry pro moderní zdravotnický provoz a tak jsou postupně rekonstruovány či přímo nahrazovány novými. Také stávající Pavilon „D" bude zbourán a nahrazen novým. V novém objektu, který se stane nejmodernější součástí areálu nemocnice, bude umístěno lůžkové oddělení. Pro ně je nezbytné zejména dobré propojení se sousedním pavilonem E, kde jsou umístěny ordinace akutní medicíny, operační sály, ARO, JIP a také heliport.

Po zprovoznění nového pavilonu D vznikne funkční monoblok tvořený pavilony E a D, který bude přes stávající pavilon C spojen se zbytkem nemocnice. Díky stržení staré budovy tak nemocnice navíc získá prostor pro svůj případný další rozvoj. „Propojením nového pavilonu s ostatními se zvýší komfort pro pacienty a zároveň zajistí lepší podmínky pro práci zdravotníků. Investice do zdravotnictví jsou jednou z hlavních investičních priorit současného vedení Jihočeského kraje. Asi nikdo nepochybuje o tom, že peníze, vynaložené na modernizaci jindřichohradecké nemocnice, představují smysluplnou a potřebnou investici, která se vyplatí nejen obyvatelům Jindřichohradecka, ale i dalším Jihočechům," řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Nový pavilon bude čtyřpodlažní. V centrální části bude i páté podlaží se strojovnou vzduchotechniky a zasedací místností. Půdorysně budovu tvoří jižní a severní křídlo propojené centrální komunikační částí s výtahy a schodištěm. Objekt bude bezbariérový, do všech pater se pacienti personál i návštěvy dostanou výtahem a na každém podlaží bude samozřejmostí WC pro handicapované. V pavilonu bude sedm lůžkových stanic, šatny personálu, ambulance urologie a sklady. V obou křídlech pavilonu budou otevřená nouzová úniková schodiště, která nebudou sloužit pro běžný provoz.

„V novém pavilonu bude umístěna interna, chirurgie, neurologie a ortopedie a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče, například po menších, ortopedických a gynekologických výkonech. Podle projektu získáme okolo 160 nových lůžek, takže se jedná o skutečně rozsáhlou modernizaci nemocnice. Jsem přesvědčen, že ji uvítají klienti i zdravotnický personál," uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec Miroslav Janovský.

K pavilonu vede příjezdová cesta, která zůstane zachována v současné trase. U nového pavilonu nebudou parkovací plochy, stání pro návštěvy a zaměstnance jsou zajištěna v rámci areálu nemocnice na vyčleněných parkovacích místech. Renovací projdou okolní zpevněné plochy chodníků a také zatravnění ploch s vegetací.

Podle projektu společnosti AGP nova spol. s r.o. pavilon staví divize 5 Plzeň OHL ŽS, a.s. „Naše společnost má s výstavbou zdravotnických zařízení dlouholeté zkušenosti. Těší mne, že nyní máme příležitost zlepšit podmínky pro nemocniční péči také v tomto krásném jihočeském městě," uvedl dnes Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Celková cena nového pavilonu, jehož investorem je Nemocnice Jindřichův Hradec, je 153 368 000 Kč (bez DPH). Jihočeský kraj již poskytl dotaci ve výši 80 mil. Kč a o dalším financování z rozpočtu kraje se bude ještě jednat. Dokončení nového pavilonu je plánováno na květen 2014.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku