Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Začalo připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje
10.05.2013

V rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2014-2016 byly členy jednotlivých pracovních skupin definovány priority, opatření a aktivity v oblasti sociálních služeb v následujícím období. Na dokumentu pracovalo celkem 5 pracovních skupin dle cílových skupin, a to pracovní skupina pro seniory, osoby se zdravotním postižením, pro děti a mládež, pracovní skupina pro osoby ohrožené drogou nebo na drogách závislé a pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci. Finanční část dokumentu byla zpracována skupinou pro finanční analýzu sociálních služeb sestavenou ze zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu.

Jednotlivé priority a opatření se týkají zejména podpory, rozvoje a zkvalitnění současného systému poskytovaných sociálních služeb. V průřezových opatřeních, která spojují priority společné pro všechny pracovní skupiny, je popsána např. podpora dobrovolnictví, informovanosti či rozvojové a výzkumné aktivity.

Dokument k připomínkování je zveřejněn na internetových stránkách individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji" www.kpjck.cz a je možné jej připomínkovat prostřednictvím zveřejněného formuláře do 27. května 2013.

Veřejné připomínkování je určeno nejen pro zástupce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale také pro širokou veřejnost.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku