Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto (zleva): Ivan Študlar, Antonín Krák, Jiří Borovka. (117.36 KB)
Inspekce zjistila na trati z Budějovic do Velenic a z Velenic do Veselí dva drobné nedostatky
17.03.2014

Pozitivní hodnocení železniční dopravy ze strany cestující veřejnosti. Až na malé výjimky. A dva drobné nedostatky, v jednom případě zpoždění vlaku a v druhém závady v jízdním řádu. To je výsledek inspekční cesty z 11. března 2014 na tratích České Budějovice - České Velenice a České Velenice - Veselí nad Lužnicí. Konkrétně se jí zúčastnil krajský radní pro dopravu Antonín Krák, poradce hejtmana pro dopravu Ivan Študlar, jednatel a ředitel společnosti JIKORD, která se stará o koordinaci dopravy na jihu Čech, Jiří Borovka a kontrolor společnosti JIKORD Jan Aleš.

Inspekce se zaměřila na kvalitu železniční dopravy, zejména na kontrolu stanic, vlakových souprav i organizaci dopravy, která je spojena s výlukami. Zároveň sledovala i frekvenci cestujících.

„Náhodně oslovení cestující, až na malé výjimky, hodnotili železniční dopravu na uvedených tratích vesměs pozitivně. Což nás samozřejmě velice těší. Pokud jde o zjištěné nedostatky, tak se v prvním případě jednalo o zpoždění osobního vlaku při příjezdu do Veselí o sedm minut. To bylo ovlivněno výlukou na IV. železničním koridoru. V případě druhé závady se jednalo o to, že ve stanici ve Velenicích nebyl ve vývěsných jízdních řádech zvýrazněn název stanice České Velenice," vypočítal Krák.

Ani v jednom z případů však inspekce neudělila nikomu žádný postih. Jednalo se totiž jen o drobné závady, které jsou následně projednávány s dopravcem.

Členové inspekční skupiny se pak zároveň sešli v Táboře s představiteli organizace Správy železniční dopravní cesty. „Diskutovali jsme o současném a budoucím stavu železniční infrastruktury, který se promítne do regionální železniční osobní dopravy. Pozitivním výsledkem jednání je vzájemná dohoda na spolupráci při řešení budoucích otázek v této problematice," upřesnil Borovka.

Fotografie ke stažení (.jpg - 1544.55 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku