Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Moderní těžební technologie na Lesnických školách v Písku
12.11.2014


Moderní těžební stroje využívají ve školním roce 2014 až 2015 na Střední lesnické škole i na Vyšší odborné škole lesnické V Písku. Jejich předání se uskutečnilo letos v létě.

Zástupci dodavatelů Ing. T. Kuchta (Lesnická obchodní, s.r.o.) a Ing. P.Veselý (Agrozet České Budějovice, a.s.) představili přítomným hostům a zástupcům školy nejmodernější technologická zařízení a pomůcky, které se dnes v lesnické praxi běžně používají, a které byly díky podpoře ROP NUTSII Jihozápad pořízeny pro výuku.

Na Krajské školní hospodářství - středisko polesí Hůrky byl tak umístěn harvestor, vyvážecí souprava a kolový traktor pro přibližování dříví v probírkových porostech.

Vedení školy, partner projektu (Lesy města Písku, s.r.o.) a vedení Krajského školního hospodářství České Budějovice se shodli na potřebnosti moderních strojů ve výuce a jejich zapojení ve výukovém procesu pro zvýšení kompetencí jednotlivých studentů a jejich uplatnění na trhu práce.

Posledním prvkem technologické řady moderních těžebních strojů je železný kůň (Engineering Blatná, s.r.o.), který byl dodán v září a doplnil tak mechanizační zařízení pro výuku.

„Harvestorové technologie jsou nedílnou součástí současného lesnického provozu a seznámení s těmito technologiemi je nezbytné v rámci výuky a přípravy studentů na budoucí povolání. Díky projektu, podpoře ROP NUTSII Jihozápad a spolupráce s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice jsme tak schopni poskytnout našim studentům odpovídající zázemí a podmínky ke studiu." prezentoval projekt ředitel školy Ing. Jiří Holický

VOŠ a SLŠ Písek je jediná svého druhu nejen v Jihočeském kraji, ale v celém regionu soudržnosti Jihozápad.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku