Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Konference o obnovitelných zdrojích energie ve venkovských oblastech
5.05.2006

Jihočeský kraj a místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP pořádají v rámci projektu „Posílení absorbční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" (opatření 3.3 SROP) zajištění účasti jihočeských podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy se zájmem o obnovitelné zdroje energie na konferernci o obnovitelných zrojích energie, která se bude konat v Holandském městě Egmond aan Zee ve dnech 15. - 16. května 2006.
Konference zahrnuje i návštěvu:

  • pilotního projektu na bio-filtraci vrbami
  • testovacího pole pro velké větrné trubíny
  • místa využívajícího tepla z asfaltu
  • farmy s větrnou elektrárnou vč. diskuse s farmářem, který je členem „wind cooperation"

Dále bude prezentováno 12 případových studií z 9 evropských států. Prostor bude i pro přímý kontakt s místními dodavateli technologií pro získávání tepla z asfaltu, slunečních kolektorů, pěti typů malých větrných elektráren a malých stanic na biomasu. V současné době je přihlášno téměř 100 účastníků konference.
Více informací včetně formy přihlášení své účasti naleznete v pozvánce, programu a bližším popisu akce.
Náklady na dopravu, ubytování, stravování a odborného tlumočníka jsou hrazeny Jihočeským krajem v rámci rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" (opatření 3.3 SROP). Podrobnosti v sekci Informace / Zajímavé akce.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku