Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Jihočeský kraj originálním způsobem reaguje na nepodpořený zákon o cestovním ruchu
14.12.2015

Ve čtvrtek 10. prosince byl Radou kraje schválen Manuál turistické oblasti, který stanovuje podmínky poskytování personálně finanční podpory turistickým oblastem v Jihočeském kraji. Jedná se o jedinečný přístup k transparentní podpoře cestovního ruchu v jednotlivých oblastech, který vznikl v reakci na neschválený zákon o cestovním ruchu v České republice.

Manuál turistické oblasti je dokumentem navazujícím na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020. Koncepce předpokládá podporu minimálně osmi turistických oblastí, které budou od roku 2016 v Jihočeském kraji podporovány. Podle analýzy současného stavu předpokládáme, že se postupně etabluje celkem 11 oblastí, které postupně projdou certifikací a budou mít tím pádem otevřené dveře k personálně finanční podpoře. Vzhledem k tomu, že region Jižních Čech skýtá vysoký potenciál cestovního ruchu jako celek, je snahou Jihočeského kraje pokrýt turistickými oblastmi celé své území.

Jihočeský kraj tak reaguje na nepodpořený zákon o cestovním ruchu, který měl v České republice aplikovat dlouhá léta fungující rakouský model a nastolit systém transparentní finanční podpory cestovního ruchu. Tento unikátní přístup, jak se s absencí zákona o cestovním ruchu vyrovnat, rozpoutává diskuse i v jiných krajích a v brzké době se velice pravděpodobně stane modelem pro fungování cestovního ruchu i v dalších regionech. Podporu vyjadřují i další organizace, kterými jsou například Asociace turistických regionů ČR nebo Asociace organizací cestovního ruchu.

Příprava Manuálu a dohled nad jeho naplňováním je v kompetenci Jihočeské centrály cestovního ruchu, a proto destinační společnosti podávají žádost o certifikaci pro svou turistickou oblast právě tam. Jihočeský kraj vyčlenil na finanční podporu činnosti destinačních společností částku 3 miliony korun a na podporu personální (tedy na podporu vzniku nových pracovních míst v destinacích) celkem 4 miliony korun.

Více informací o certifikaci naleznete v Manuálu turistické oblasti ke stažení na www.jccr.cz.

Manuál turistické oblasti (.pdf - 387.64 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku