Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
XV. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná 23. května 2006
15.05.2006


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 11. 4. do 8.5. 2006 (RNDr. Zahradník, č.t. 140/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 141/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 142/2006)
4. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině (Ing. Štangl, č.t. 136/2006)
5. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Movité kulturní dědictví" (Ing. Štangl, č.t. 137/2006)
6. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Nemovité kulturní památky" (Ing. Štangl, č.t. 138/2006)
7. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb" (Ing. Štangl, č.t. 139/2006)
8. Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Č. Budějovice (Ing. arch. Schinko, č.t. 129/2006)
9. Grantový program na podporu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na podporu stanic pro handicapované živočichy - vyhodnocení (Ing. Bc. Hrdinová, č.t. 135/2006)
10. Územní plán velkého územního celku Blanský les (Ing. Pavel, č.t. 133/2006)
11. Návrh priorit pro Akční plán Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007 (Ing. Pavel, č.t. 143/2006)
12. Informace o předložení návrhu ROP NUTS II Jihozápad vládě ČR (Ing. Pavel, č.t. 145/2006)
13. Transformace GP AP PRK Investice do cyklistické infrastruktury na příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky (Ing. Pavel, č.t. 120/2006)
14. Schválení výběru projektů v GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť (Ing. Pavel, č.t. 112/2006)
15. Schválení výběru projektů v GP Vybavení florbalových hřišť (Ing. Pavel, č.t. 113/2006)
16. Schválení výběru projektů v GP Podpora živé kultury (Ing. Pavel, č.t. 114/2006)
17. Schválení výběru projektů v GP Podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb - provozní standardy sociální péče (Ing. Pavel, č.t. 115/2006)
18. Schválení výběru projektů v GP Realizace záměru zajištění institucionalizované péče o děti a mládež (Ing. Pavel, č.t. 116/2006)
19. Schválení výběru projektů v GP na obnovu venkovských zemědělských sídel a přirozené údržby krajiny (Ing. Pavel, č.t. 117/2006)
20. Schválení výběru projektů v GP na podporu zpracování dokumentace do Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Ing. Pavel, č.t. 119/2006)
21. Schválení výběru projektů v GP na podporu zaměstnatelnosti (Ing. Pavel, č.t. 118/2006)
22. Schválení přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z GP na podporu zaměstnatelnosti do GP Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť a dodatečné rozdělení těchto prostředků (Ing. Pavel, č.t. 121/2006)
23. Návrh na přidělení grantů z grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok 2006 (J. Netík, č.t. 134/2006)
24. Seznam žádostí podaných podle směrnice č. SM/23/ZK ke schválení (J. Netík, č.t. 128/2006)
25. Rozpočtové změny č. 14/06 (RNDr. Zahradník)
26. Majetkové dispozice
26.1. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, č.t. 132/2006)
26.2. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, č.t. 130/2006)
26.3. Záměr prodeje rekreačního střediska SÚS JčK v Olešné (Ing. arch. Schinko, č.t. 131/2006)
26.4. Záměr darování pozemku pod chodníkem městu Vodňany (Ing. Pavel, č.t. 126/2006)
26.5. Darování nepotřebných nemovitostí v k.ú. Prachatice Městu Prachatice (Ing. Pavel, č.t. 123/2006)
26.6. Koupě pozemku KN p.č. 1320 v k.ú. Hoslovice od Obce Hoslovice (Ing. Pavel, č.t. 124/2006)
26.7. Koupě 3/8 budovy bez čp. na pozemku p.č. 2645/2 v k.ú. Č. Budějovice 3 (Ing. Pavel, č.t. 127/2006)
26.8. Prodej nepotřebných nemovitostí v k.ú. Osek u Radomyšle (Ing. Pavel, č.t. 125/2006)
27. Diskuse

K doplnění programu bude navrhováno zařazení bodu Schválení dotací Jihočeského kraje v rámci „Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště" (Ing. arch. Schinko)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku