Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Zapojte se do Týdne vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji 2016!
1.08.2016

Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji 2016 pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých za podpory Jihočeského paktu zaměstnanosti ve spolupráci s partnery Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Co je Týden vzdělávání dospělých (TVD)?
Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci TVD se v desítkách měst ČR konají stovky akcí, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.
Co Vám Vaše účast v rámci Týdne vzdělávání dospělých přinese?
 Jedinečnou možnost prezentovat Vaši firmu a nabídku Vašich služeb;
 Možnost navázat nové obchodní a osobní kontakty;
 Možnost bezplatně využít prostory Jihočeské univerzity pro organizaci akce;
 Bezplatnou propagaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých.
Podmínky účasti pro organizátory akcí při Týdnu vzdělávání dospělých:
 Zorganizovat vzdělávací akci, např. workshop, přednášku, seminář či den otevřených dveří, exkurzi.
 Tuto akci zorganizovat v termínu konání TVD 2016, tedy 19. - 25. 9. 2016. Po dohodě je možné zahrnout do programu i akce realizované v týdnu před a v týdnu po stanoveném termínu.
 Akce se musí uskutečnit na území Jihočeského kraje.
 Akce musí být otevřena pro veřejnost.
 Pro účastníky bude akce bezplatná, případně za symbolický poplatek.
 Po skončení akce organizátor zašle koordinátorovi stručný report o průběhu akce s fotodokumentací (2 až 3 kvalitní fotografie).
Co Vás bude zapojení do Týdne vzdělávání dospělých stát?
 Zapojení do akce je bezplatné
 Organizátor akce (workshopu, přednášky, semináře, atd.) nese náklady spojené s její organizací.
 Propagaci akce v rámci TVD hradí pořadatel - Asociace institucí vzdělávání dospělých.
Jak se přihlásit?
 V případě zájmu o aktivní zapojení do TVD 2016 vyplňte prosím následující dotazník, a to do 19. srpna 2016.
Kam se obracet s dotazy?
Vaše dotazy směrujte na krajského koordinátora AIVD za Jihočeský kraj Mgr. et Mgr. Martinu Karáskovou, email: karaskova@jcu.cz , tel.: 389 032 066, mob.: 601 326 859. Leták k akci v příloze.

Příloha (.pdf - 401.36 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku