Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Jihočeský kraj podporuje větší bezpečnost ve školách
15.09.2016

Jihočeský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje připravil na rok 2016 inovativní projekt z oblasti prevence kriminality, zaměřený na zvýšení bezpečnosti a eliminaci bezpečnostních rizik ve školách. Projekt byl podpořen v dotačním programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Jihočeský kraj se na něm finančně spolupodílí. Zároveň na projekt přispěla kraji finanční částkou i společnost E. ON Česká republika.
V prvním pololetí 2016 se na území Jihočeského kraje uskutečnilo několik odborných seminářů ve čtyřech okresech, s celkovou účastí zhruba 250 osob z řad ředitelů škol či pedagogů. Účastníci kladně hodnotili především praktický přínos semináře v oblasti zajištění bezpečnosti a předcházení mimořádným situacím, které mohou ve škole nastat. „Semináře jsou zdarma, jsou realizovány ve spolupráci s obcemi a zároveň jsou určeny zástupcům všech škol" uvedla náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská. Do konce roku 2016 budou semináře pokračovat ještě v okrese Prachatice, Jindřichův Hradec a Písek. Jak doplnil policejní ředitel plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka: „Projekt má naši plnou podporu. Tým zhruba deseti policejních odborníků, společně s manažerkou prevence kriminality KÚ se projektu velice intenzivně věnuje. V rámci prevence jsou školy naší preferovanou skupinou".
Od září je v rámci druhé části projektu připravena její pilotní a praktičtější část, během které budou na vybraných školách provedeny bezpečnostní audity vč. metodické pomoci ze strany kraje při přípravě bezpečnostních plánů školy. Pro zaměstnance školy jsou připraveny praktické workshopy. Cílem pracovníků kraje i policistů je škola, která bude mít kvalitně nastavená interní bezpečnostní pravidla a bude schopna předvídat i zachytit rizikové signály. Intenzivní spolupráce s policií je v tomto projektu pro školy samozřejmostí.
Projektu se dostává i velké podpory ze strany vedení krajského úřadu a současné politické reprezentace kraje. „Chtěla bych poděkovat hlavnímu partnerovi projektu - jihočeské policii a také Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, která dodatečně přistoupila do druhé části projektu, za velmi kvalitní zpracování obsahové náplně jednotlivých aktivit, včetně lektorského zabezpečení. Stejně tak i odboru soc. věcí a zdravotnictví, odd. Prevence a humanitních činností za vedení, administraci a organizaci jednotlivých aktivit celého projektu a v neposlední řadě i společnosti E. ON Česká republika, která projekt podpořila", řekla na závěr náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku