Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
zahájení projektu LIFE (154.91 KB)
Jihočeský kraj slavnostně zahájil mezinárodní projekt LIFE díky němuž získá z Evropské Unie na ochranu přírody více než pět milionů eur
24.10.2017

Záchrana kriticky ohrožených druhů, revitalizace starých alejí, vysázení nových stromů, ochrana rašelinišť či rozšíření zdrojů vysoce kvalitní pitné vody v oblasti Novohradských hor a severní části Třeboňské pánve. Tyto a další projekty bude moci Jihočeský kraj realizovat v rámci projektu CZ-SK South LIFE, se kterým uspěl v programu na ochranu životního prostředí a získal tak z Evropské Unie přes pět milionů eur. To je zatím nejvyšší příspěvek, jaký na kofinancování projektu z programu LIFE Evropská komise udělila.

Jihočeský kraj s projektem uspěl v konkurenci 867 žádostí a bude tak moci revitalizovat celkem 25 významných lokalit. Chybět mezi nimi nebudou například Borkovická blata, Vrbenské rybníky, Pohoří na Šumavě nebo Hlubocké obory. „Úspěch projektu je výsledkem několikaleté práce,“ zdůraznila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a vysvětlila, že díky jeho realizaci bude kraj moci propojit péči o krajský majetek s ochranou a údržbou krajiny za podpory evropských dotací. „Kraj stejně tuto údržbu platil ze svého rozpočtu a takto se podařilo vytvořit systém ucelené ochrany přírody,“ dodala Stráská.

Jak vysvětlil náměstek hejtmanky pro oblasti životního prostředí Pavel Hroch, je tento projekt unikátní nejen výší příspěvku od Evropské komise ve výši pět milionů eur z celkových sedmi, ale také mimořádně dlouhou dobou realizace, která sahá až do roku 2024. Jihočeský kraj, jako autor původní myšlenky projektu proto přizval ke spolupráci partnery. Těmi je za slovenskou stranu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Za Českou republiku pak s Jihočeským krajem své síly spojilo Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích a základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx. „Česká i Slovenská republika zpracovává tak velký projekt poprvé. Vzájemné předávání zkušeností určitě pomůže tomu, aby byl celý projekt zahrnující 25 lokalit v jižních Čechách a 30 lokalit na jižním Slovensku v roce 2024 řádně ukončen,“ uvedl Hroch. 

Projekt CZ-SK South LIFE uspěl v rámci programové výzvy v roce 2016 v konkurenci celkem 867 žádostí a stal se tak v pořadí teprve 11. projektem podpořeným v kategorii „Nature“ v České republice. Opatření vedoucí k ochraně životního prostředí se začala realizovat na začátku letošního září, závěrečný audit je plánován na 30. června 2024. Celkové náklady projektu přesáhnou sedm milionů eur, kraj zaplatí necelého půl milionu eur, o zbytek se podělí Evropská unie s Ministerstvem životního prostředí a dalšími partnery projektu.

Základní informace o projektu:
Rozpočet: 7 024 703 € (příspěvek EK: 5 085 000 €; příspěvek MŽP ČR: 370 000 €).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2024.
Přehled cílových druhů a stanovišť:
• hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. Bohemica*),
• střevlík Ménétriésův (Carabus Menetriesi subsp. pacholei*),
• páchník hnědý (Osmoderma eremita*),
• travino-bylinná stanoviště (6110* - vápnité nebo bazické skalní trávníky,
6120* - vápnomilné travinné porosty na suchých píscích, 6210* - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 6250* - panonské sprašové stepní trávníky, 6260* - panonské písčité stepi),
• lesní stanoviště (91D0* - rašelinné lesy, 91E0* - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, 91N0* - křoviny panonských vnitrozemských písečných dun),
• slaniska a rašeliniště (1340* - vnitrozemské slané louky, 1530* - panonské slané stepi a slaniska, 7110* - aktivní vrchoviště).

* Prioritní evropsky významné druhy a stanoviště.

Hlavní cíl projektu:
• zastavení vážných negativních trendů a zlepšení celkově špatného stavu výše uvedených 3 prioritních evropsky významných druhů a 11 prioritních stanovišť z hlediska jejich ochrany na 25 lokalitách v Jihočeském kraji a 30 lokalitách na jižním Slovensku.

Příklady plánovaných aktivit a výstupů:
• zpracování odborných studií zaměřených na podporu cílových druhů a stanovišť (např. studie proveditelnosti revitalizace a obnovení hydrologického režimu slanisk a rašelinišť),
• především v Jihočeském kraji – nákup speciální techniky a zaškolení min. 10 terénních specialistů, kteří by na poli ochrany přírody měli pracovat i po skončení projektu,
• na Slovensku – nákup a dlouhodobý pronájem pozemků (70 ha) pro ochranu přírody,
• managementová opatření zaměřená na podporu výše uvedených druhů, které povedou k rozšíření a zvětšení populací předmětných druhů (min. o 10 – 15 %), zlepšení stavu na 225 ha nelesních stanovišť, reintrodukce pastvy na 210 ha, zlepšení stavu na 245 ha lesních stanovišť, výsadba 30 000 stromů, eliminace invazních druhů rostlin na 177 ha a další;
• PR aktivity – provoz internetových stránek a účtů na sociálních sítích, vybudování naučné stezky a instalace informačních panelů, vydání řady publikací, letáků a dalších tiskovin, ale i filmového materiálu; pořádání tematicky zaměřených seminářů, workshopů a exkurzí aj.,
• konceptualizace strategie ochrany přírody a krajiny na lokalitách soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji v rámci regionálního prioritního akčního rámce (PAF).


Přehled jihočeských lokalit spadajících do projektu LIFE (25):
Evropsky významné lokality - Blatná, Borkovická blata, Čistá hora, Háje, Hlubocké hráze, Hlubocké obory, Horní Malše, Hroby, Jaroškov, Kozlovská stráň, Lužnice a Nežárka, Nerestský lom, Opolenec, Pastvina u Přešťovic, Pláničský rybník – Bobovec, Pohoří na Šumavě, Rašeliniště Kapličky, Sokolí hnízdo a bažantnice, Svatý Kříž, Šumava, Tejmlov – Nad Zavírkou, Úbislav, Vlašimská Blanice, Vrbenské rybníky, Zlatý potok v Pošumaví.

Přehled slovenských lokalit spadajících do projektu LIFE (30):
Územia európskeho významu - Abov, Alúvium starej Nitry, Biele hory, Burdov, Čenkov, Číčovské luhy, Čiližské močiare, Devínska kobyla, Drieňová hora, Dunaj, Dunajské trstiny, Gavurky, Chotínske piesky, Panské lúky, Jurský Chlm, Kamenínske slaniská, Karáb, Kľúčovské rameno, Modrý vrch, Mostové, Nesvadské piesky, Palárikovské lúky, Pavelské slanisko, Ploská hora, Seleštianska stráň, Starý vrch, Štokeravská vápenka, Šurianske slaniská, Veľkolélsky ostrov, Zobor.

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku