Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Radní Jihočeského kraje vyzývají firmu Robstav: Pokud nedodržíte nový termín dokončení modernizace komunikací, odstoupíme od smlouvy
20.11.2017

Neutěšený stav a postup stavebních prací na modernizaci silnic procházejících Týnem nad Vltavou směrem na Neznašov, Albrechtice a Písek a průtah obcemi Dříteň a Nákří včetně nedodržení termínů ze strany dodavatelské firmy. To bylo hlavním tématem schůzky představitelů kraje se starosty dotčených obcí, kteří na tuto situaci poukazují. Zástupci dodavatelské firmy Robstav stavby k.s. se i přes pozvání z jednání omluvili.

Schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 16. listopadu a jejím cílem bylo řešení této situace, která neblaze působí na obyvatele ve zmíněných lokalitách i účastníky silničního provozu. Ze strany kraje byl zároveň nastíněn možný postup řešení této situace.

„Obě staveniště byla firmě předána 11. září letošního roku s tím, že modernizaci vozovky v Týně zvládne do 50 dnů, tedy do 31. října 2017 a za 55 dnů zmodernizuje průtah Dřítní a Nákřím, tedy do 5. listopadu 2017. K dnešnímu datu však nebyly práce dle stanoveného harmonogramu dokončeny,“ zdůraznil první náměstek hejtmanky Josef Knot.

Důsledkem toho je, že zhotoviteli firmě Robstav naskakuje penále. Rada Jihočeského kraje k tomu navíc ve čtvrtek schválila opatření v tomto znění: „Vyzýváme zhotovitele modernizace uvedených komunikací, aby v obou případech zjednal nápravu do 30. listopadu letošního roku. V případě, že tak neučiní, kraj odstoupí od uzavřených smluv na tato díla.“

„Pokud by popsaná situace nastala, je kraj připraven zabezpečit provizorní zprovoznění uvedených komunikací. Tak, aby byl zajištěn pro řidiče bezpečný průjezd a zároveň bylo možné provádět i jejich zimní údržbu,“ naznačil krajský radní pro dopravu Jiří Švec.  

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku