Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Zastupitelstvo kraje na jednání k rozpočtu na rok 2018 (168.46 KB)
Zastupitelé schválili rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018. Počítá s příjmy 15,2 miliardy a výdaji 16,6 miliardy korun
14.12.2017

S celkovými příjmy 15,2 miliardy a výdaji 16,6 miliardy korun počítá rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018. Ve čtvrtek 14. prosince jej schválili krajští zastupitelé, když z celkového počtu 50 přítomných hlasovalo 34 pro, proti nebyl nikdo a 16 se zdrželo. Pět zastupitelů nebylo přítomno.

Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je schodek ve výši 1,4 miliardy korun. „Jako dobří hospodáři pokryjeme tento schodek ze svých zdrojů, konkrétně z finančních rezerv z minulých let,“ uvedl náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák.

Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018 patří:

  • Zahájení realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 až 2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů
  • Finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období,
  • Náprava finančních dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje
  • Zachování platnosti úsporných opatření v ostatních oblastech běžných výdajů
  • Obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní
  • Eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2018, tak i v následujících letech 2019 a 2020, jako nástroj k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti


„Rok 2018 bude pro rozvoj Jihočeského kraje zásadní, protože budeme mít možnost čerpat velký objem dotačních peněz. To s sebou nutně nese povinnost spolufinancování, takže rozpočet v příštím roce počítá se schodkem 1,4 miliardy korun,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská. „V rozpočtu ani v rozpočtovém výhledu do roku 2020 nepočítáme s tím, že by si kraj bral jakýkoli úvěr,“ dodala hejtmanka s tím, že kraj plánuje velké investiční akce za více než 4,5 miliardy korun, které budou z převážné části hrazeny právě z Evropských fondů. „Schválený rozpočet je výsledkem kompromisu a rozumím názoru opozice, že investice v tak obrovském objemu bude obtížné realizovat, nicméně uděláme vše pro to, abychom ho v maximální možné míře naplnili,“ uzavřela Stráská.

Z vlastních prostředků dá pak kraj na investice v roce 2018 zhruba dvě miliardy korun. Například 260 milionů půjde na modernizaci Letiště České Budějovice a zhruba 170 milionů poputuje do českobudějovické nemocnice jako splátka za dolní areál, který kraj chce do roku 2021 získat. Další peníze získají žadatelé z projektů Evropské unie. Třeba programy v oblasti vzdělávání nabízí sumu v objemu 980 milionů korun, dalších téměř 600 milionů zamíří do oblasti dopravy a 566 milionů pak poputuje do zdravotnictví.

„Jihočeský kraj zároveň již letos uhradil poslední částku úvěru, který činil více než miliardu korun, což znamená, že od roku 2018 bude hospodařit bez dluhu,“ uzavřel vedoucí ekonomického odboru kraje Ladislav Staněk.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku