Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto z konference (98.67 KB)
Na „Stavárně“ proběhla VII. Konference primární prevence rizikového chování
4.05.2018

Prevence nepříznivého rozvoje dítěte, sebepoškozování nebo záškoláctví, to byly jedny z mnoha témat letošní VII. Krajské konference primární prevence rizikového chování, která se uskutečnila stejně jako minulý rok ve dvou dnech 25. a 26. 4. v prostorách českobudějovické Střední průmyslové školy stavební.

Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s již zmiňovanou Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzal Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní program Konference zajistili odborní a uznávaní lektoři, kteří se postarali o kvalitní a praktické příspěvky.

Konference se zúčastnilo každý den přibližně 120 účastníků z řad pracovníků základních a středních škol - ředitelé a jejich zástupci, školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, poskytovatelé programů primární prevence a další, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Výstupy konference v podobě prezentací lektorů budou zveřejněny spolu s dalšími podrobnostmi na webových stránkách Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz v sekci Odboru sociálních věcí – Prevence rizikového chování.

Z dotazníků pro zpětnou vazbu vyplynulo, že konference splnila očekávání většiny účastníků a téma konference bylo vhodně zvoleno.

Z těchto dotazníků dále vyplynulo, že existuje stálá potřeba těchto společných setkávání, kde dochází k výměně odborných znalostí, navázání nových kontaktů, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

Velké poděkování patří přednášejícím, kteří se postarali o odborné příspěvky, odboru sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností za organizační zajištění, a především pak Střední průmyslové škole stavební za poskytnutí prostor a výbornou spolupráci.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku