Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto aktualita (48.30 KB)
Do jižních Čech zavítali žáci středních škol z Itálie, Litvy a Slovenska
14.06.2018

V rámci projektu „Turistické atraktivity našeho regionu“ je hostí Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která je hlavním koordinátorem tohoto projektu. Zástupce zahraničních škol uvítali v jižních Čechách i náměstci hejtmanky Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák a Pavel Hroch.

Projekt „Turistické atraktivity našeho regionu“ je založen na mezinárodní týmové spolupráci žáků a pedagogů zúčastněných škol. Je zaměřen nejen na zdokonalení odborných jazykových znalostí, poznání života, tradic, kultury a zvyků partnerských zemí, ale i na práci s informačními a komunikačními technologiemi při společné tvorbě internetových stránek, práci na mapě s odkazy, na monitorování významných památek daného regionu, vytváření prezentací a na on-line komunikaci. Do projektu spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus+ se zapojily partnerské školy: Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica, Bratislava, Slovensko; Kazlu Rudos Kazio Griniaus gimnazija, Kazlu Ruda, Litva; LICEO STATALE „ARTURO ISSEL“, Finale Ligure (Sv), Itálie.

Součástí projektu jsou nejen konzultace spolupracujících týmů prostřednictvím on-line komunikace, ale i vzájemné návštěvy. Během čtyř mobilit zapojených žáků a pedagogů (březen 2018 - Itálie, červen 2018 - Česká republika, říjen 2018 - Slovenská republika, květen 2019 – Litva) proběhne v délce 5 dnů seznámení s hostitelskou školou, zemí a při minimálně dvou výjezdech i poznání dané oblasti a její turistické atraktivity. Žáci, kteří se aktivně zapojí do projektových aktivit, budou komunikovat v cizím jazyce s ostatními účastníky, podílet se na komentovaných výkladech a během workshopů pracovat s výstupy projektu.

V těchto dnech (11. – 15. 6. 2018) všechny zúčastněné hostí Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9. Pro žáky a pedagogy škol zapojených v projektu je připraven bohatý program, který dne 11. 6. 2018 společně s vedením školy zahájili náměstci hejtmanky Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák a Pavel Hroch. V dalších dnech se účastníci seznámí s hostitelskou školou a turistickými atraktivitami jihočeského regionu (České Budějovice, Kleť, Holašovice, Český Krumlov, Hlubokou nad Vltavou).

Během těchto poznávacích aktivit zažijí i zajímavé zážitky, těmi jsou například prohlídka historického centra Českých Budějovic, výstup na Kleť, jízda lanovkou, návštěva hvězdárny, holašovického Stonehenge,  navštíví i světový unikát - otáčivé hlediště Č. Krumlov, zažijí plavbu lodí na Hlubokou nad Vltavou.

Žáci a pedagogové zahraničních škol vystoupí i na IX. ročníku soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás, kterou Střední škola obchodní v těchto dnech pořádá. Seznámí účastníky soutěže se svou domovskou školou, zemí a s právě probíhajícím projektem.

Výstupem projektu bude i brožura s údaji o zapojených školách, jejich zemi a monitorovaných aktivitách. Realizační tým každé školy zmapuje zajímavé turistické atraktivity svého regionu, které žáci osobně navštíví, zhotoví fotodokumentaci, nastudují reálie a zjištěné údaje zanesou do mapy projektu a do prezentací.

„Realizace projektu přispěje ke zvýšení odborných i jazykových znalostí nejen žáků zapojených středních škol, ale i pedagogických pracovníků a manažerských týmů škol. Všechny získané zkušenosti, dovednosti a výstupy budou nadále využívány ve výuce a práci se žáky. Významným přínosem pro zapojené žáky bude odstranění jazykových bariér důležité pro jejich budoucí profesní uplatnění v dané zemi i na mezinárodním trhu práce,“ říká ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy Jarmila Benýšková.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku