Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
2. Bavorsko-česká burza firem
17.09.2018

Druhá Bavorsko-česká burza firem se 25. října 2018 zaměří na tyto obory: strojírenství, elektrotechnika, IT a automotive. České a bavorské firmy, vysoké školy a další organizace jsou opět zvány do Klatov. Mohou zde prezentovat své nabídky, poznat se s lidmi se stejným záměřením a podílet se na přeshraniční spolupráci. Též studenti a absolventi mohou využít příležitost zažít společný hospodářský region a informovat se u potenciálních zaměstnavatelů. Pro snadnou komunikaci a „networking bez hranic“ jsou přítomni tlumočníci, které mohou výstavci i návštěvníci zdarma využít. 

Překonání hranic a usnadnění přeshraničního dialogu jsou společné cíle Evropského regionu DunajVltava a Niederbayern-Forum. Na základě toho vznikla myšlenka Bavorsko-české burzy firem, která podporuje hospodářskou spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou a dále ji rozvíjí. Spolupořadatelé jsou Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska, Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falcko, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Jihočeská hospodářská komora a jako nový partner též Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. 

„Burza firem je příležitost pro osobní kontakt s firmami, vysokými školami, hospodářskými komorami a dalšími institucemi. Z prvních kontaktů se vyvíjejí kooperace a ty přispívají celému hospodářskému regionu“ vysvětluje Bertram Vogel, jednatel Niederbayern-Forum záměr akce.

„Již při první burze firem před rokem vznikla spousta konkrétních obchodních vztahů“ zdůrazňuje Jaroslava Pongratz. „To dokazuje důležitost osobních kontaktů založených na důvěře mezi firmami, vysokými školami a dalšími organizacemi“. Jako manažerka kontaktních sítí pro Bavorsko a Čechy působí u Evropského regionu Dunaj-Vltava v Evropském domě ve Freyungu. Z centra přeshraničního regionu podporuje české firmy, které mají zájem o zprostředkování kontaktů s Dolním Bavorskem a naopak. 

Četné kooperace mezi německými a českými firmami přispěly v minulých letech k posílení konkurenceschopnosti na obou stranách hranice. Kvalita přeshraniční spolupráce dosáhla v Bavorsku i v Čechách vysoké hodnoty a burza firem ji má dále podpořit.  Program druhé burzy firem v kulturním domě Družba v Klatovech je opět zajímavý a mnohostranný.

Firmy a vysoké školy představí best-practice příklady, jak úspěšně přeshraničně spolupracují a zprostředkují takto své zkušenosti a rady zajímajícím se firmám a startupům. Na následném veletrhu se budou prezentovat podniky z odvětví: strojírenství, elektrotechnika, IT a automotive a představí své produkty a služby.

Paní Pongratz popisuje mimořádnou službu pro návštěvníky: „Každá firma, která se zúčastní jako výstavce, bude představena popisem. V něm jsou mj. obsaženy firemní výkony a nabídky a také jaké partnery firma hledá. Tyto informace jsou zjištěny dopředu a mohou je využít dvojjazyčně všichni návštěvníci burzy firem.“

Simultánní překlad přednášek, možnost využití tlumočníků pro bilaterální rozhovory během veletrhu a aktivní zprostředkování konkrétních kontaktů mezi českými a bavorskými firmami jsou další služby, které mohou výstavci i návštěvníci zdarma využít. 

Účast je pro všechny výstavce i návštěvníky zdarma. Výstavci mohou využít stůl a plochu pro umístění roll-upu. Přihlášení předem je z organizačních důvodů bezpodmínečně nutné.

Lhůta pro přihlášení výstavců končí 12. října, pro návštěvníky 17. října 2018. Přihlášení je u paní Jaroslavy Pongratz na telefonním čísle 0049 170 8118194 nebo emailem j.pongratz@euregio-bayern.de.
 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku