Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Pozvánka na setkání poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v Jihočeském kraji
7.11.2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 06.09.2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023.

Prioritou Jihočeského kraje je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní a hospicovou péči a podporovat odbornost služeb. Cílem je vytvořit koordinovaný, vzájemně spolupracující multidisciplinární systém s nabídkou zdravotních a sociálních služeb pro zachování kvality života nevyléčitelně a terminálně nemocným pacientům a jejich blízkým.

Zveme poskytovatele zdravotních služeb a potenciální zájemce o poskytování mobilní specializované paliativní péče na setkání k představení záměrů a diskuzi nad paliativní péčí v kraji.

Setkání se bude konat dne 26.11.2018 v čase od 13.00 – 15:00 hod.

Místo setkání: Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice, přízemí, zasedací místnost č. 108.

V případě zájmu prosíme o jmenovité potvrzení účasti na email:  turkova@kraj-jihocesky.cz v termínu do 16.11.2018. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o účast max. 2 zástupců za poskytovatele.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku