Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Vyjádření hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské k reportáži Bez oběda v pořadu České televize 168 hodin
7.11.2018

Jihočeský kraj rozhodně nelze podezřívat z asociálního přístupu. Jako první ze všech krajů podpořil projekt nadace Women for Women na podporu obědů pro děti zdarma již v roce 2015 bez publicity a bez ohledu na blížící se krajské volby v roce 2016. Tohoto programu dodnes využívá každoročně mezi 300 až 400 jihočeských žáků, kdy jen v letošním roce se do tohoto administrativně nenáročného projektu zapojilo celkem 74 škol. Důvody, proč Jihočeský kraj nepřistoupil k projektu MPSV, byly zmiňovány zástupci krajů (viz zápis!) již na jednáních sociální komise Asociace krajů ČR v Olomouci a Středočeském kraji v roce 2015. V prvním případě za přítomnosti tehdejší ministryně, v případě druhém byly vzneseny úředníkům MPSV, a to nejen Jihočeským krajem, k tomuto projektu následující námitky.

  • Nelze podporovat pouze děti, jejichž rodiny jsou v evidenci úřadu práce.
  • Jde o další duplicitní dávku, příspěvek hmotné nouze již tyto prostředky obsahuje. Řešení lze dosáhnout přes krajské pobočky úřadu práce formou zvláštního příjemce; lze tak zaplatit jak nájem, tak obědy, a řada obcí této možnosti běžně využívá.
  • Úřad práce by měl kontrolovat, zda je dávka hmotné nouze využívána na to, nač je určena, má kontrolovat, zda děti měly zaplaceny obědy rodiči pobírajícími dávky v hmotné nouzi. Nelze řešit další dávkou.
  • Projekt je vypsán na tři roky, neřeší se, co bude následovat dál. Nositeli by měli být zřizovatelé škol, tedy obce a nikoliv kraje, které nemají potřebné informace, ale nesou všechna rizika skutečnosti, že duplicitní dávky budou muset být při případné kontrole vráceny zpět Evropské unii (Fond evropské pomoci nejchudším osobám).
  • Musí být zahrnuta cílová skupina dětí pracujících rodičů, matek samoživitelek, které se pohybují těsně nad hranicí hmotné nouze. Nebyla tedy dosažena shoda, jak se budou vybírat děti a jak bude vyřešena případná duplicita.
  • Nebyl řešen ani postup, pokud dítě změní školu a nová škola nebude zapojena do projektu.
  • Jihočeský kraj nabízel pozici aktivně spolupracujícího partnera v případě, že by nositelem projektu a příjemcem dotace byl buď úřad práce, poskytovatel dávek, nebo přímo obce, zřizovatelé škol.

Poslední douška je politická – je smutné, že v době, kdy je minimální nezaměstnanost a maximální ekonomická prosperita, existuje řada rodin s tak nízkým příjmem, že i když pracují, je pro ně problém zaplatit dětem obědy. Tyto situace bohužel projekt neřeší. Jihočeský kraj upřednostnil způsob pomoci, jakým individuálně pracují s potřebnými rodinami v nadaci Women for Women. Ministerstvo práce a sociálních věcí naopak zvolilo administrativní přístup bez potřebného individuálního vhledu. Nebylo by nejspravedlivější hradit školní obědy všem dětem?

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku