Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Jihočeský kraj vloni poskytl na hospodaření v lesích 45 milionů
25.01.2007

Téměř 45 milionů korun poskytl Jihočeský kraj během loňského roku na hospodaření v lesích. Jedná se o příspěvky, které kraj vyplácí ze svého rozpočtu zejména na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na sdružování vlastníků lesa malých výměr, na ekologické a k přírodě šetrné technologie i na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě.
„Jde o takzvaný nákladový dotační titul, kdy si žadatel podává před provedením prací žádost s plánovaným rozpočtem, prostředky jsou mu přiznány v požadované výši, ale poskytnuty až na základě vyúčtování podle skutečně vynaložených nákladů a realizovaných prací, maximálně však do výše přiznané částky. Nejasnosti, které v roce 2005 provázely převod těchto dotací ze státního rozpočtu na rozpočty krajů, se vloni podařilo vyřešit. Průběžné schvalování i vyplácení příspěvků na hospodaření v lesích probíhalo v Jihočeském kraji zcela bez problémů," řekl Jiří Netík krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Zároveň zdůraznil, že Jihočeský kraj, jako jeden z prvních, přijal vlastní směrnici, stanovující pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a zároveň požádal o její notifikaci Evropskou komisi. „V současné době je již Evropskou komisí schválena pro celé období 2007 - 2013," upřesnil Jan Netík.
Jihočeský kraj se během loňského roku zabýval 1173 žádostmi na 49,444 milionu Kč. Podmínky pro přiznání příspěvku nesplnily žádosti na 765 tisíc Kč a 135 žádostí ze závěru roku na necelé 4 miliony korun bylo z časových důvodů převedeno do letoška. Na hospodaření v lesích tak Jihočeských kraj v roce 2006 proplatil 44 820 000 korun.
„Dotace kraje efektivně motivují vlastníky lesů k žádoucímu hospodaření a v konečném důsledku tak prosazují veřejný zájem na zlepšování lesního prostředí. Jihočeský kraj proto zachovává tuto tradiční podporu lesnímu hospodářství v plném rozsahu, čímž poskytuje jihočeskému lesnictví velmi potřebnou oporu," zdůraznil Jiří Netík.
Nejvyšší částka, převyšující 27 milionů korun putovala vloni na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. Dalších téměř 13 milionů korun pokrylo náklady na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě. Příspěvky kraje na ekologické a k přírodě šetrné technologie se v konečném součtu vyšplhaly téměř ke 4 milionům korun.
O zhruba třetinu z celkového objemu vyplacených příspěvků se podělily právnické osoby, většinou organizace založené k obhospodařování větších lesních majetků obcí nebo soukromých vlastníků. Na dalších místech v žebříčku příjemců nejvyšších dotací stanuly obce a státní podnik Lesy ČR.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku