Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
66. schůze Rady Jihočeského kraje se koná 3.4.2007
28.03.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 4.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 313/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 317/2007)
3. Aktualizace Pracovního postupu pro tvorbu materiálů určených k projednání RK a ZK (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 314/2007)
4. Schválení dotací Jihočeského kraje v rámci „Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 359/2007)
5. Stavba obchvatu Zahájí a rekonstrukce silnice III/10579a Chlumec-Olešník (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 360/2007)
6. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice III/12243 křiž. II/122 - Rábín a silnice III/12250 křiž. II/122 Krtely - Lomec - hr. okr. ST" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 338/2007)
7. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice III/14214 hr. okr. ST - Javornice - Dub a silnice III/1448 Vlachovo Březí - Lipovice - Dub" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 339/2007)
8. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice III/00341 Chotoviny - Mladá Vožice" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 343/2007)
9. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice II/159 hranice okresu ČB-Dráchov" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 344/2007)
10. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice III/4093 Tábor - Radonín" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 349/2007)
11. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/408 Dačice - hranice kraje" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 350/2007)
12. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice II/102 hr. okr. PB-Kovářov-Dmýštice-Milevsko" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 351/2007)
13. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Oprava silnice III/1404 Ražice - Protivín a silnice III/02031 Protivín - Milenovice" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 322/2007)
14. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Oprava silnice III/1545 Klení - Trhové Sviny" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 323/2007)
15. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Oprava silnice III/12838 a III/12841 Červená Lhota-Tučapy" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 374/2007)
16. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Most ev. č. 124-004 Mladá Vožice" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 375/2007)
17. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce silnice II/174 Bělčice, okres Strakonice" pro SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 376/2007)
18. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice II/152, rekonstrukce průtahu Nová Bystřice" pro SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 377/2007)
19. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Most ev. č. 160-010 - chatová osada před Zátoní" pro SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 378/2007)
20. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky „Dodávka 1 ks frézy na asfaltové povrchy" pro SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 379/2007)
21. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2006 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 380/2007)
22. Záměr prodeje rodinného domu v Milevsku (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 369/2007)
23. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 370/2007)
24. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 371/2007)
25. Informace o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2006 (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 324/2007)
26. Informace o hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2006 (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 381/2007)
27. Pololetní odměny ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 325/2007)
28. Pololetní odměny ředitelů sociálních zařízení zřizovaných Jihočeským krajem (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 382/2007)
29. Informace o nutnosti volby členů dozorčí rady Nemocnice J. Hradec, a.s. (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 361/2007)
30. Informace o nutnosti volby člena dozorčí rady Nemocnice Prachatice, a.s. (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 362/2007)
31. Informace o regionálním stanovení priorit na podporu akcí ze Státního fondu životního prostředí ČR (J. Netík, mat. č. RK 243/2007)
32. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kraje - protipovodňové opatření - zlepšení systému hlásných profilů (J. Netík, mat. č. RK 340/2007)
33. Přidělení grantů z grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok 2007 (J. Netík, mat. č. RK 337/2007)
34. Příspěvky na hospodaření v lesích - seznam žádostí ke schválení (J. Netík, mat. č. RK 348/2007)
35. Přidělení grantu Koordinace a realizace „Roku Karla Klostermanna" (Ing. Štangl, mat. č. RK 319/2007)
36. Rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům tématické skupiny „Kultura" a „Postupové přehlídky" v roce 2007 (Ing. Štangl, mat. č. RK 373/2007)
37. Příspěvek na účast v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE (Ing. Štangl, mat. č. RK 332/2007)
38. Informace o upřesňujícím pokynu ke schválenému zadání ÚPVÚC Jihočeského kraje (Ing. Pavel, mat. č. RK 318/2007)
39. Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí (Ing. Pavel, mat. č. RK 315/2007)
40. Doporučení hodnotící komise a zadavatele - zrušení zadávacího řízení „Stavební úpravy stájí pro prasata - strojně technologická etapa - Školní statek Tábor, VOŠ a SZeŠ Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788" (Ing. Pavel, mat. č. RK 341/2007)
41. Zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy stájí pro prasata - strojně technologická etapa - Školní statek Tábor, VOŠ a SZeŠ Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788" (Ing. Pavel, mat. č. RK 342/2007)
42. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zateplení budovy a výměna oken domova mládeže - VOŠ a SPŠ, Želivského 291, Strakonice" (Ing. Pavel, mat. č. RK 363/2007)
43. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce otopné soustavy - Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štítného 3, České Budějovice" (Ing. Pavel, mat. č. RK 364/2007)
44. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken ve staré budově - SPŠ strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice" (Ing. Pavel, mat. č. RK 368/2007)
45. Úprava projektů AP PRK 2007 (Ing. Pavel, mat. č. RK 333/2007)
46. Hodnocení GS SROP - 6. výzva (Ing. Pavel, mat. č. RK 336/2007)
47. Schválení výběru projektů v GP Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center (Ing. Pavel, mat. č. RK 326/2007)
48. Schválení výběru projektů v GP Vybavení florbalových hřišť (Ing. Pavel, mat. č. RK 327/2007)
49. Schválení výběru projektů v GP Rekonstrukce, opravy a vybavení kluboven a základen DDM a NNO z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu (Ing. Pavel, mat. č. RK 328/2007)
50. Schválení výběru projektů v GP Podpora programů zdravotně postižených (Ing. Pavel, mat. č. RK 329/2007)
51. Schválení výběru projektů v GP Podpora protidrogové politiky (Ing. Pavel, mat. č. RK 330/2007)
52. Schválení výběru projektů v GP Rozvoje infrastruktury podporující šetrnou turistiku (Ing. Pavel, mat. č. RK 331/2007)
53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování GS SROP ze dne 24. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.45.1 (Ing. Pavel, mat. č. RK 346/2007)
54. Informace o realizaci akcí v rámci GS SROP (Ing. Pavel, mat. č. RK 347/2007)
55. Zastupování Jihočeského kraje v územních řízeních, stavebních řízeních, v řízení o pozemkových úpravách a v řízení dle památkového zákona (Ing. Pavel, mat. č. RK 372/2007)
56. Prodej bývalé školy v Otíně (Ing. Pavel, mat. č. RK 356/2007)
57. Prodej rodinného domu v Bavorovicích (Ing. Pavel, mat. č. RK 357/2007)
58. Prodej budovy školy a domova mládeže ve Vodňanech (Ing. Pavel, mat. č. RK 358/2007)
59. Prodej částí pozemku ve správě Školního statku Měšice u Tábora (Ing. Pavel, mat. č. RK 367/2007)
60. Přijetí daru pozemku v k.ú. Jindřichův Hradec od Města Jindřichův Hradec a zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeského kraje ve prospěch Města Jindřichův Hradec (Ing. Pavel, mat. č. RK 278/2007)
61. Záměr darování nepotřebných nemovitostí v k.ú. Jindřichův Hradec Městu Jindřichův Hradec (Ing. Pavel, mat. č. RK 279/2007)
62. Grantový program na podporu EVVO v roce 2007 - vyhodnocení žádostí (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 365/2007)
63. Příspěvky na činnost stanic pro handicapované živočichy v roce 2007 - vyhodnocení žádostí o příspěvek (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 366/2007)
64. Konkursní řízení na funkci ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 335/2007)
65. Rozpočtové změny 10/07 (JUDr. Průša, mat. č. RK 355/2007)
66. Informace o zhodnocení dočasně volných prostředků z rozpočtu kraje z repo operací v roce 2006 (JUDr. Průša, mat. č. RK 352/2007)
67. Návrh realizace změny metodiky účtování a rozpočtování výdajů na platy a související výdaje v roce 2007 (JUDr. Průša, mat. č. RK 353/2007)
68. Žádost obce Zábrdí o finanční příspěvek v rámci řešení povodňových škod (JUDr. Průša, mat. č. RK 354/2007)
69. Směrnice pro poskytování náhrad členům zastupitelstva uvolněným pro výkon funkce - změna č. 2 (JUDr. Průša, mat. č. RK 345/2007)
70. Diskuse

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku