Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Mezinárodní konference PROREGION 2007
9.05.2007

Jihočeský kraj ve spolupráci s Euroregionem Silva Nortica a Euroregionem Šumava pořádá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, předsedy Euroregionu Silva Nortica Ing. Františka Štangla a předsedy Euroregionu Šumava Ing. Františka Vlčka ve dnech 10.-11.května 2007 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou mezinárodní konferenci PROREGION 2007.

Hlavním cílem konference je rozvoj spolupráce příhraničních regionů Jihočeského kraje - Dolního Rakouska (Waldviertel) - Horního Rakouska (Mühlviertel) - Dolního Bavorska v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí zaměřené na činnost odpovědných orgánů a organizací (orgány státní správy a samosprávy, policie, hasiči profesionální i dobrovolní, zdravotní záchranná služba, neziskové organizace -Červený kříž, Diecézní charita, Adra, Vodní záchranná služba, Záchranná brigáda kynologů, apod.).

První den konference je zaměřen na seznámení účastníků s organizační strukturou regionu pro řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva, s typy mimořádných událostí, které jsou závažné z pohledu regionu a mohou mít dopad i do regionů sousedních zemí. Celkem bude zařazeno cca 5-6 příspěvků, z toho budou 3 příspěvky zahraničních účastníků. V rámci odpoledního programu proběhnou ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému. Druhý den je věnován výměně zkušeností a navázání případné další spolupráce v odborných sekcích, které budou probíhat paralelně. V rámci sekcí budou přednášeny odborně zaměřené příspěvky účastníky sekcí a k příspěvkům bude probíhat diskuse. Jednotlivé sekce jsou zaměřené na:

- sekce 1 - moderátor plk.Ing. Martin Sviták (HZS Jihočeského kraje)
Problematika tísňového volání, linka „112", její zavedení, využívání, problémy a jejich řešení, plošné pokrytí jednotkami požární ochrany, řešení mimořádných událostí v příhraničí

- sekce 2 - moderátor sekce Ing. Marta Spálenková (Krajský úřad - Jihočeský kraj)
Vzdělávání obyvatelstva v oblasti jeho sebeochrany se zaměřením na dětskou populaci, vzdělávání odborné veřejnosti

- sekce 3 - moderátor Ing. Jiří Holub (Krajský úřad - Jihočeský kraj)
Možnosti a využití neziskových organizací při řešení mimořádných událostí

§ sekce 4 - moderátor Ing. Vlasta Žáčková (Krajský úřad - Jihočeský kraj)
Povodně a ochrana před povodněmi - monitorování (hlásná a předpovědní služba), řešení osídlení v záplavových zónách

Konference je určena představitelům výše uvedených záchranných složek, neziskových organizací a pracovníkům orgánů odpovědných za připravenost a řešení mimořádných událostí na regionální úrovni. Do dnešního dne se přihlásilo 55 účastníků z Jihočeského kraje a 54 účastníci z příhraničních regionů ( 19 z Dolního Bavorska, 15 z Horního Rakouska a 20 z Dolního Rakouska.

Informace ke konferenci jsou k dispozici i na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci krizové řízení v českém /německém jazyce.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku