Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje - archiv (2012 - 2016)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno „dodatečně" a „nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Jednání číslo JEDN-Z-24/2016 ze dne 23. 06. 2016

Pozvánka včetně programu jednání

Návrhy (podkladové materiály)

Usnesení

Zápis (včetně příloh usnesení)

Hlasování

Zvukové záznamy

Audiovizuální záznamy

Živé audiovizuální vysílání

Přítomnost

Poslední hlasování

Technické protokoly o hlasování

Návrhy (podkladové materiály)

151/ZK/16 Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 4. do 31. 5. 2016

151-ZK-16.doc

219/ZK/16 Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

219-ZK-16.doc

259/ZK/16 Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2015

259-ZK-16.doc

259-ZK-16_ZK23062016_01_Rozvaha_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_02_Vykaz_zisku_a_ztraty_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_03_Priloha_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_04_Prehled_o_peneznich_tocich_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_06_Zaverecna_inventarizacni_zprava_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_07_Rocni_zprava_o_cinnosti_IA_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_08_Zprava_o_kontrolni_cinnosti_za_I._pololeti_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_09_Zprava_o_kontrolni_cinnosti_za_II._pololeti_2015.pdf (příloha)

259-ZK-16_ZK23062016_10_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_Jck_za_rok_2015.pdf (příloha)

225/ZK/16 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015

225-ZK-16.doc

225-ZK-16_Priloha_-_Textova_cast.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_1_-_Prehled_o_plneni_a_cerpani_rozpoctu.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_2_-_Prehled_hospodarskych_vysledku_zrizovanych_organizaci.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_3_-_Prehled_o_fondech_kraje.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_4_-_Zprava_o_majetku_kraje.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._1_-_Priloha_k_ucetni_zaverce.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._2_-_Vykaz_Rozvaha_-_bilance.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._3_-_Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._4_-_Vykaz_Priloha_USC,_SO_a_RR.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._5_-_Prehled_o_peneznich_tocich.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_5._6_-_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_6_-_Prostredky_pridelene_v_ramci_grantove_a_dotacni_polit.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_7_-_Informace_o_hospodareni_nemocnic.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_8_-_Informace_o_hospodareni_dalsich_osob_s_majetkovou_uca.pdf (příloha)

225-ZK-16_Priloha_9_-_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_Jihoceskeho.pdf (příloha)

367/ZK/16 Technická úprava Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se Svazkem obcí regionu Písecko

367-ZK-16.doc

367-ZK-16_Priloha_c._1_sdeleni_SORP_o_schvaleni_splatkoveho_kalendare.pdf (příloha)

367-ZK-16_Priloha_c._2_upravene_zneni_navrhu_Dohody_o_uznani_dluhu_a_splatk.pdf (příloha)

260/ZK/16 Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019

260-ZK-16.doc

260-ZK-16_Priloha_c._1.pdf (příloha)

260-ZK-16_Priloha_c._2.pdf (příloha)

260-ZK-16_Priloha_c._3.pdf (příloha)

260-ZK-16_Priloha_c._4.pdf (příloha)

350/ZK/16 Změna usnesení č. 344/2015/ZK-19 Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2016

350-ZK-16.doc

373/ZK/16 Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy

373-ZK-16.doc

363/ZK/16 Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR

363-ZK-16.doc

261/ZK/16 Individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje

261-ZK-16.doc

261-ZK-16_Zadost_o_poskytnuti_individualni_dotace_-_Minice.pdf (příloha)

270/ZK/16 Dotace na podporu certifikovaných turistických oblastí na území Jihočeského kraje

270-ZK-16.doc

371/ZK/16 Dotace na přeshraniční spolupráci pro obec

371-ZK-16.doc

235/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

235-ZK-16.doc

229/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

229-ZK-16.doc

230/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

230-ZK-16.doc

231/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

231-ZK-16.doc

233/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

233-ZK-16.doc

234/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

234-ZK-16.doc

232/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.

232-ZK-16.doc

216/ZK/16 Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK

216-ZK-16.doc

272/ZK/16 Realizace projektu Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Písek, a.s. a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

272-ZK-16.doc

272-ZK-16_KUJK_ZK230616_272_pr__1_Formular_evropskeho_projektu_NPI.xls (příloha)

272-ZK-16_KUJK_ZK230616_272_pr._2_Zadost_o_dotaci_NPI.doc (příloha)

243/ZK/16 Prodej zbytného majetku obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. - dům č. p. 605, Lidická ulice, České Budějovice

243-ZK-16.doc

243-ZK-16_KUJK_ZK230616_243_pr._c._1_Vypis_z_katastru_nemovitosti.pdf (příloha)

243-ZK-16_KUJK_ZK230616_243_pr._c._2_Fotodokumentace.pdf (příloha)

243-ZK-16_KUJK_ZK230616_243_pr._c._3_Kopie_znaleckeho_posudku.pdf (příloha)

355/ZK/16 Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

355-ZK-16.doc

356/ZK/16 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017

356-ZK-16.doc

349/ZK/16 Metodika pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017

349-ZK-16.doc

247/ZK/16 Návrhy na přerozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016

247-ZK-16.doc

248/ZK/16 Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2016

248-ZK-16.doc

224/ZK/16 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

224-ZK-16.doc

224-ZK-16_KUJK_ZK230616_224_pr._Dodatek_ZL_c._21_ZZS_JCK.doc (příloha)

362/ZK/16 Memorandum o spolupráci při přípravě akreditace oboru Řízení lidských zdrojů, založení společného podniku k podpoře řízení lidských zdrojů v Jihočeském kraji

362-ZK-16.doc

362-ZK-16_Memorandum_o_spolupraci_RLZ_cerven_20161.doc (příloha)

362-ZK-16_Stanovisko_JSRLZ_UP-JcK.pdf (příloha)

362-ZK-16_Zadost_o_dotaci_VSTE.pdf (příloha)

211/ZK/16 Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

211-ZK-16.doc

364/ZK/16 Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky "Pořízení 20 ks nákladních automobilů především pro zimní údržbu komunikací prostřednictvím finančního úvěru"

364-ZK-16.doc

370/ZK/16 Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce Oprava komunikací SFDI 2016 - třetí část

370-ZK-16.doc

236/ZK/16 Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (1. část)

236-ZK-16.doc

218/ZK/16 Dotační program Jihočeského kraje Podpora rozvoje sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2016 - výběr projektů

218-ZK-16.doc

249/ZK/16 Dotační program Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných, 1. výzva pro rok 2016 výběr projektů

249-ZK-16.doc

359/ZK/16 Dotační program Jihočeského kraje Kulturní památky, 2. výzva pro rok 2016 - výběr projektů

359-ZK-16.doc

271/ZK/16 Dotace na hospodaření v lesích - 3. část žádostí k projednání

271-ZK-16.doc

228/ZK/16 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

228-ZK-16.doc

237/ZK/16 Realizace projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

237-ZK-16.doc

263/ZK/16 Realizace projektu MuseumUploaded. Nová koncepce a propojení městských muzeí v digitálním věku a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

263-ZK-16.doc

263-ZK-16_Priloha_c.__1_Formular_evropskeho_projektu_k_mat__c__263_ZK_16.xlsx (příloha)

263-ZK-16_Priloha_c._2_Zadost_Prachenskeho_muzea_v_Pisku.pdf (příloha)

264/ZK/16 Realizace projektu "Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region (AMOD)" a jeho kofinancování z rozpočtu kraje

264-ZK-16.doc

264-ZK-16_Priloha_c.__1_k_mat_264_ZK_16_Formular_evropskeho_projektu.xls (příloha)

264-ZK-16_Priloha_c._2_k_mat._c._264_RK_16__Zadost_o_poskytnuti_dotace_na_k.pdf (příloha)

265/ZK/16 Realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje

265-ZK-16.doc

265-ZK-16_Priloha_c.__1_k_mat__265_ZK_16_Formular_evropskeho_projektu.xls (příloha)

273/ZK/16 Zrušení usnesení č. 61/2015/ZK-16 ve věci realizace investiční akce příspěvkové organizace - Domova pro seniory Kaplice a projednání nového financování a úpravy názvu akce

273-ZK-16.doc

245/ZK/16 Žádost o změnu účelu projektu "ZŠ Linecká Český Krumlov"

245-ZK-16.doc

238/ZK/16 Žádost o prodloužení termínu realizace dotace města Lišov

238-ZK-16.doc

262/ZK/16 Žádost o změnu údajů příjemce dotace

262-ZK-16.doc

251/ZK/16 Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic

251-ZK-16.doc

256/ZK/16 Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

256-ZK-16.doc

274/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY Česká, ČB

274-ZK-16.doc

274-ZK-16_ZK160623_274_Pr_1_Formular_projektu_GY_Ceska,_CB.xlsx (příloha)

274-ZK-16_ZK160623_274_Pr_2_Formular_projektu_GY_Ceska_CB.pdf (příloha)

275/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB

275-ZK-16.doc

275-ZK-16_ZK160623_275_Pr_1_Formular_projektu_GY,_J._V._Jirsika,_CB.xlsx (příloha)

275-ZK-16_ZK160623_275_Pr_2_Formular_projektu_GY_J._V._Jirsika,_CB.pdf (příloha)

276/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, T. Sviny

276-ZK-16.doc

276-ZK-16_ZK160623_276_Pr_1_Formular_projektu_GY,_T._Sviny.xlsx (příloha)

276-ZK-16_ZK160623_276_Pr_2_Formular_projektu_GY,_T._Sviny.pdf (příloha)

277/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Konzervatoř, ČB

277-ZK-16.doc

277-ZK-16_ZK160623_277_Pr_1_Formular_projektu_Konzervator,_CB.xlsx (příloha)

277-ZK-16_ZK160623_277_Pr_2_Formular_projektu_Konzervator_CB.pdf (příloha)

278/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA, ČB

278-ZK-16.doc

278-ZK-16_ZK160623_278_Pr_1_Formular_projektu_OA,_CB.xlsx (příloha)

278-ZK-16_ZK160623_278_Pr_2_Formular_projektu_OA,_CB.pdf (příloha)

279/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠE, COP, Hluboká n. Vlt.

279-ZK-16.doc

279-ZK-16_ZK160623_279_Pr_1_Formular_projektu_SOSE,_COP,_Hluboka_n._Vlt..xlsx (příloha)

279-ZK-16_ZK160623_279_Pr_2_Formular_projektu_SOSE_COP,_Hluboka_n._Vlt..pdf (příloha)

280/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ stavební, ČB

280-ZK-16.doc

280-ZK-16_ZK160623_280_Pr_1_Formular_projektu_SPS_stavebni,_CB.xlsx (příloha)

280-ZK-16_ZK160623_280_Pr_2_Formular_projektu_SPS_stavebni,_CB.pdf (příloha)

281/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a VOŠ CR, ČB

281-ZK-16.doc

281-ZK-16_ZK160623_281_Pr_1_Formular_projektu_SS_a_VOS_CR,_CB.xlsx (příloha)

281-ZK-16_ZK160623_281_Pr_2_Formular_projektu_SOS_a_VOS_CR,_CB.pdf (příloha)

282/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ obchodní, ČB

282-ZK-16.doc

282-ZK-16_ZK160623_282_Pr_1_Formular_projektu_SS_obchodni,_CB.xlsx (příloha)

282-ZK-16_ZK160623_282_Pr_2_Formular_projektu_SS_obchodni,_CB.pdf (příloha)

283/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSP a VOŠ, ČB

283-ZK-16.doc

283-ZK-16_ZK160623_283_Pr_1_Formular_projektu_SS_OSP_a_VOS,_CB.xlsx (příloha)

283-ZK-16_ZK160623_283_Pr_2_Formular_projektu_SS_OSP_a_VOS,_CB.pdf (příloha)

284/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ, T. Sviny

284-ZK-16.doc

284-ZK-16_ZK160623_284_Pr_1_Formular_projektu_SS,_T._Sviny.xlsx (příloha)

284-ZK-16_ZK160623_284_Pr_2_Formular_projektu_SS,_T._Sviny.pdf (příloha)

285/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ a VOŠ, ČB

285-ZK-16.doc

285-ZK-16_ZK160623_285_Pr_1_Formular_projektu_SZdS_a_VOS,_CB.xlsx (příloha)

285-ZK-16_ZK160623_285_Pr_2_Formular_projektu_SZdS_a_VOS,_CB.pdf (příloha)

286/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice

286-ZK-16.doc

286-ZK-16_ZK160623_286_Pr_1_Formular_projektu_GYM,_SOSE_a_SOU,_Kaplice.xlsx (příloha)

286-ZK-16_ZK160623_286_Pr_2_Formular_projektu_GY,_SOSE_a_SOU,_Kaplice.pdf (příloha)

287/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ zdravotnická a SOU, ČK

287-ZK-16.doc

287-ZK-16_ZK160623_287_Pr_1_Formular_projektu_SOS_zdravotnicka_a_SOU,_CK.xlsx (příloha)

287-ZK-16_ZK160623_287_Pr_2_Formular_projektu_SOS_zdravotnicka_a_SOU,_CK.pdf (příloha)

288/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ sv. Anežky České, ČK

288-ZK-16.doc

288-ZK-16_ZK160623_288_Pr_1_Formular_projektu_SUPS_sv._Anezky_Ceske,_CK.xlsx (příloha)

288-ZK-16_ZK160623_288_Pr_2_Formular_projektu_SUPS_Sv._Anezky_Ceske,_CK.pdf (příloha)

289/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Dačice

289-ZK-16.doc

289-ZK-16_ZK160623_289_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Dacice.xlsx (příloha)

289-ZK-16_ZK160623_289_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Dacice.pdf (příloha)

290/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Třeboň

290-ZK-16.doc

290-ZK-16_ZK160623_290_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Trebon.xlsx (příloha)

290-ZK-16_ZK160623_290_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Trebon.pdf (příloha)

291/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, JH

291-ZK-16.doc

291-ZK-16_ZK160623_291_Pr_1_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Jindrichuv_Hradec.xlsx (příloha)

291-ZK-16_ZK160623_291_Pr_2_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_JH.pdf (příloha)

294/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ rybářská J. Krčína, Třeboň

294-ZK-16.doc

294-ZK-16_ZK160623_294_Pr_1_Formular_projektu_SS_rybarska_J._Krcina,_Trebon.xlsx (příloha)

294-ZK-16_ZK160623_294_Pr_2_Formular_projektu_SS_rybarska_J._Krcina,_Trebon.pdf (příloha)

295/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, JH

295-ZK-16.doc

295-ZK-16_ZK160623_295_Pr_1_Formular_projektu_SZdS,_JH.xlsx (příloha)

295-ZK-16_ZK160623_295_Pr_2_Formular_projektu_SZdS,_JH.pdf (příloha)

296/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Písek

296-ZK-16.doc

296-ZK-16_ZK160623_296_Pr_1_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Pisek.xlsx (příloha)

296-ZK-16_ZK160623_296_Pr_2_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Pisek.pdf (příloha)

297/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, Písek

297-ZK-16.doc

297-ZK-16_ZK160623_297_Pr_1_Formular_projektu_SZdS,_Pisek.xlsx (příloha)

297-ZK-16_ZK160623_297_Pr_2_Formular_projektu_SZdS,_Pisek.pdf (příloha)

298/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Písek

298-ZK-16.doc

298-ZK-16_ZK160623_298_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Pisek.xlsx (příloha)

298-ZK-16_ZK160623_298_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Pisek.pdf (příloha)

299/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk

299-ZK-16.doc

299-ZK-16_ZK160623_299_Pr_1_Formular_projektu_SS_a_ZS,_Vimperk.xlsx (příloha)

299-ZK-16_ZK160623_299_Pr_2_Formular_projektu_SS_a_ZS,_Vimperk.pdf (příloha)

300/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Strakonice

300-ZK-16.doc

300-ZK-16_ZK160623_300_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Strakonice.xlsx (příloha)

300-ZK-16_ZK160623_300_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Strakonice.PDF (příloha)

301/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ, Blatná

301-ZK-16.doc

301-ZK-16_ZK160623_301_Pr_1_Formular_projektu_SOS,_Blatna.xlsx (příloha)

301-ZK-16_ZK160623_301_Pr_2_Formular_projektu_SOS,_Blatna.pdf (příloha)

302/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SPŠ, Volyně

302-ZK-16.doc

302-ZK-16_ZK160623_302_Pr_1_Formular_projektu_VOS_a_SPS,_Volyne.xlsx (příloha)

302-ZK-16_ZK160623_302_Pr_2_Formular_projektu_VOS_a_SPS,_Volyne.pdf (příloha)

303/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Soběslav

303-ZK-16.doc

303-ZK-16_ZK160623_303_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Sobeslav.xlsx (příloha)

303-ZK-16_ZK160623_303_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Sobeslav.pdf (příloha)

304/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY PdC, Tábor

304-ZK-16.doc

304-ZK-16_ZK160623_304_Pr_1_Formular_projektu_GY_PdC,_Tabor.xlsx (příloha)

304-ZK-16_ZK160623_304_Pr_2_Formular_projektu_GY_PdC,_Tabor.pdf (příloha)

305/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekol. a potravin., Veselí nad Lužnicí

305-ZK-16.doc

305-ZK-16_ZK160623_305_Pr_1_Formular_projektu_SOS_ZP,_Veseli_n._Luz..xlsx (příloha)

305-ZK-16_ZK160623_305_Pr_2_Formular_projektu_SOS_ZP,_Veseli_n._Luz..pdf (příloha)

306/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řem. a ZŠ, Soběslav

306-ZK-16.doc

306-ZK-16_ZK160623_306_Pr_1_Formular_projektu_SS_rem._a_ZS,_Sobeslav.xlsx (příloha)

306-ZK-16_ZK160623_306_Pr_2_Formular_projektu_SS_rem._a_ZS_Sobeslav.pdf (příloha)

307/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ spojů a informatiky, Tábor

307-ZK-16.doc

307-ZK-16_ZK160623_307_Pr_1_Formular_projektu_SS_spoju_a_informatiky,_Tabor.xlsx (příloha)

307-ZK-16_ZK160623_307_Pr_2_Formular_projektu_SS_spoju_a_informatiky,_Tabor.pdf (příloha)

308/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ, Bechyně

308-ZK-16.doc

308-ZK-16_ZK160623_308_Pr_1_Formular_projektu_SUPS,_Bechyne.xlsx (příloha)

308-ZK-16_ZK160623_308_Pr_2_Formular_projektu_SUPS,_Bechyne.pdf (příloha)

309/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, Tábor

309-ZK-16.doc

309-ZK-16_ZK160623_309_Pr_1_Formular_projektu_SZdS,_Tabor.xlsx (příloha)

309-ZK-16_ZK160623_309_Pr_2_Formular_projektu_SZdS,_Tabor.pdf (příloha)

310/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, ČB

310-ZK-16.doc

310-ZK-16_ZK160623_310_Pr_1_Formular_projektu_DDM,_CB.xlsx (příloha)

310-ZK-16_ZK160623_310_Pr_2_Formular_projektu_DDM,_CB.pdf (příloha)

311/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB

311-ZK-16.doc

311-ZK-16_ZK160623_311_Pr_1_Formular_projektu_GY_J._V._Jirsika,_CB.xlsx (příloha)

311-ZK-16_ZK160623_311_Pr_2_Formular_projektu_GY_J._V._Jirsika,_CB.pdf (příloha)

312/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, ČK

312-ZK-16.doc

312-ZK-16_ZK160623_312_Pr_1_Formular_projektu_DDM,_CK.xlsx (příloha)

312-ZK-16_ZK160623_312_Pr_2_Formular_projektu_DDM,_CK.pdf (příloha)

313/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, J. Hradec

313-ZK-16.doc

313-ZK-16_ZK160623_313_Pr_1_Formular_projektu_DDM_,_J._Hradec.xlsx (příloha)

313-ZK-16_ZK160623_313_Pr_2_Formular_projektu_DDM,_J.Hradec.pdf (příloha)

314/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SŠ, COP, S. Ústí

314-ZK-16.doc

314-ZK-16_ZK160623_314_Pr_1_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.xlsx (příloha)

314-ZK-16_ZK160623_314_Pr_2_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.pdf (příloha)

315/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, ČB, Jírovcova

315-ZK-16.doc

315-ZK-16_ZK160623_315_Pr_1_Formular_projektu_GY,_CB,_Jirovcova.xlsx (příloha)

315-ZK-16_ZK160623_315_Pr_2_Formular_projektu_GY,_CB,_Jirovcova.xlsx (příloha)

315-ZK-16_ZK160623_315_Pr_3_Formular_projektu_GY_Jirovcova,_CB.pdf (příloha)

315-ZK-16_ZK160623_315_Pr_4_Formular_projektu_GY_Jirovcova,_CB.pdf (příloha)

316/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Týn n. Vlt.

316-ZK-16.doc

316-ZK-16_ZK160623_316_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Tyn_n_Vlt..xlsx (příloha)

316-ZK-16_ZK160623_316_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Tyn_n._Vlt..xlsx (příloha)

316-ZK-16_ZK160623_316_Pr_3_Formular_projektu_GY,_Tyn_n._Vlt..pdf (příloha)

316-ZK-16_ZK160623_316_Pr_4_Formular_projektu_GY,_Tyn_n._Vlt..pdf (příloha)

317/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Hněvkovice

317-ZK-16.doc

317-ZK-16_ZK160623_317_Pr_1_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Hnevkovice.xlsx (příloha)

317-ZK-16_ZK160623_317_Pr_2_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Hnevkovice.xlsx (příloha)

317-ZK-16_ZK160623_317_Pr_3_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Hnevkovice.pdf (příloha)

317-ZK-16_ZK160623_317_Pr_4_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Hnevkovice.pdf (příloha)

318/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ VMZ a JŠ, ČB

318-ZK-16.doc

318-ZK-16_ZK160623_318_Pr_1_Formular_projektu_SOS_VMZ_a_JS,_CB.xlsx (příloha)

318-ZK-16_ZK160623_318_Pr_2_Formular_projektu_SOS_VMZ_a_JS,_CB.xlsx (příloha)

318-ZK-16_ZK160623_318_Pr_3_Formular_projektu_SOS_VMZ_a_JS,_CB.pdf (příloha)

318-ZK-16_ZK160623_318_Pr_4_Formular_projektu_SOS_VMZ_a_JS,_CB.pdf (příloha)

319/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU, Lišov

319-ZK-16.doc

319-ZK-16_ZK160623_319_Pr_1_Formular_projektu_SOU,_Lisov.xlsx (příloha)

319-ZK-16_ZK160623_319_Pr_2_Formular_projektu_SOU,_Lisov.xlsx (příloha)

319-ZK-16_ZK160623_319_Pr_3_Formular_projektu_SOU,_Lisov.pdf (příloha)

319-ZK-16_ZK160623_319_Pr_4_Formular_projektu_SOU,_Lisov.pdf (příloha)

320/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ SE, ČB

320-ZK-16.doc

320-ZK-16_ZK160623_320_Pr_1_Formular_projektu_SPS_SE,_CB.xlsx (příloha)

320-ZK-16_ZK160623_320_Pr_2_Formular_projektu_SPS_SE,_CB.xlsx (příloha)

320-ZK-16_ZK160623_320_Pr_3_Formular_projektu_SPS_SE,_CB_(2).pdf (příloha)

320-ZK-16_ZK160623_320_Pr_4_Formular_projektu_SPS_SE,_CB.pdf (příloha)

321/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ polytechnická, ČB

321-ZK-16.doc

321-ZK-16_ZK160623_321_Pr_1_Formular_projektu_SS_polytechnicka,_CB.xlsx (příloha)

321-ZK-16_ZK160623_321_Pr_2_Formular_projektu_SS_polytechnicka,_CB.xlsx (příloha)

321-ZK-16_ZK160623_321_Pr_3_Formular_projektu_SS_polytechnicka,_CB.pdf (příloha)

321-ZK-16_ZK160623_321_Pr_4_Formular_projektu_SS_polytechnicka,_CB.pdf (příloha)

322/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní, ČB

322-ZK-16.doc

322-ZK-16_ZK160623_322_Pr_1_Formular_projektu_VOS,_SPS_automobilni,_CB.xlsx (příloha)

322-ZK-16_ZK160623_322_Pr_2_Formular_projektu_VOS,_SPS_automobilni,_CB.xlsx (příloha)

322-ZK-16_ZK160623_322_Pr_3_Formular_projektu_VOS,_SPS_automobilni,_CB.pdf (příloha)

322-ZK-16_ZK160623_322_Pr_4_Formular_projektu_VOS,_SPS_automobilni,_CB.pdf (příloha)

323/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - KŠH, ČB

323-ZK-16.doc

323-ZK-16_ZK160623_323_Pr_1_Formular_projektu_KSH,_CB.xlsx (příloha)

323-ZK-16_ZK160623_323_Pr_2_Formular_projektu_KSH,_CB.xlsx (příloha)

323-ZK-16_ZK160623_323_Pr_3_Formular_projektu_KSH_CB.pdf (příloha)

323-ZK-16_ZK160623_323_Pr_4_Formular_projektu_KSH_CB.pdf (příloha)

324/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, ČK

324-ZK-16.doc

324-ZK-16_ZK160623_324_Pr_1_Formular_projektu_GY,_CK.xlsx (příloha)

324-ZK-16_ZK160623_324_Pr_2_Formular_projektu_GY,_CK.xlsx (příloha)

324-ZK-16_ZK160623_324_Pr_3_Formular_projektu_GY,_CK.pdf (příloha)

324-ZK-16_ZK160623_324_Pr_4_Formular_projektu_GY,_CK.pdf (příloha)

325/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ SE, Velešín

325-ZK-16.doc

325-ZK-16_ZK160623_325_Pr_1_Formular_projektu_SOS_SE,_Velesin.xlsx (příloha)

325-ZK-16_ZK160623_325_Pr_2_Formular_projektu_SOS_SE,_Velesin.xlsx (příloha)

325-ZK-16_ZK160623_325_Pr_3_Formular_projektu_SOS_SE,_Velesin.pdf (příloha)

325-ZK-16_ZK160623_325_Pr_4_Formular_projektu_SOS_SE,_Velesin.pdf (příloha)

326/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY V. Nováka, JH

326-ZK-16.doc

326-ZK-16_ZK160623_326_Pr_1_Formular_projektu_GY_V._Novaka,_JH.xlsx (příloha)

326-ZK-16_ZK160623_326_Pr_2_Formular_projektu_GY_V._Novaka,_JH.xlsx (příloha)

326-ZK-16_ZK160623_326_Pr_3_Formular_projektu_GY_V._Novaka,_JH.pdf (příloha)

326-ZK-16_ZK160623_326_Pr_4_Formular_projektu_GY_V._Novaka,_JH.pdf (příloha)

327/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA, SOŠ a SOU, Třeboň

327-ZK-16.doc

327-ZK-16_ZK160623_327_Pr_1_Formular_projektu_OA_,Trebon.xlsx (příloha)

327-ZK-16_ZK160623_327_Pr_2_Formular_projektu_OA,_Trebon.xlsx (příloha)

327-ZK-16_ZK160623_327_Pr_3_Formular_projektu_OA,_SOS_a_SOU,_Trebon.pdf (příloha)

327-ZK-16_ZK160623_327_Pr_4_Formular_projektu_OA,_SOS_a_SOU,_Trebon.pdf (příloha)

328/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU zem. a služeb, Dačice

328-ZK-16.doc

328-ZK-16_ZK160623_328_Pr_1_Formular_projektu_SOU_zem._a_sluzeb,_Dacice.xlsx (příloha)

328-ZK-16_ZK160623_328_Pr_2_Formular_projektu_SOU_zem._a_sluzeb,_Dacice.xlsx (příloha)

328-ZK-16_ZK160623_328_Pr_3_Formular_projektu_SOU_zem._a_sluzeb,_Dacice.pdf (příloha)

328-ZK-16_ZK160623_328_Pr_4_Formular_projektu_SOU_zem._a_sluzeb,_Dacice.pdf (příloha)

329/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ, Č. Velenice

329-ZK-16.doc

329-ZK-16_ZK160623_329_Pr_1_Formular_projektu_SS,_C._Velenice.xlsx (příloha)

329-ZK-16_ZK160623_329_Pr_2_Formular_projektu_SS,_C._Velenice.xlsx (příloha)

329-ZK-16_ZK160623_329_Pr_3_Formular_projektu_SS,_C._Velenice.pdf (příloha)

329-ZK-16_ZK160623_329_Pr_4_Formular_projektu_SS,_C._Velenice.pdf (příloha)

330/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ tech. a obchod., Dačice

330-ZK-16.doc

330-ZK-16_ZK160623_330_Pr_1_Formular_projektu_SS_tech._a_obchod.,_Dacice.xlsx (příloha)

330-ZK-16_ZK160623_330_Pr_2_Formular_projektu_SS_tech._a_obchod.,_Dacice.xlsx (příloha)

330-ZK-16_ZK160623_330_Pr_3_Formular_projektu_SS_tech._a_obchod.,_Dacice.pdf (příloha)

330-ZK-16_ZK160623_330_Pr_4_Formular_projektu_SS_tech._a_obchod.,_Dacice.pdf (příloha)

331/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Milevsko

331-ZK-16.doc

331-ZK-16_ZK160623_331_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Milevsko.xlsx (příloha)

331-ZK-16_ZK160623_331_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Milevsko.xlsx (příloha)

331-ZK-16_ZK160623_331_Pr_3_Formular_projektu_GY,_Milevsko.pdf (příloha)

331-ZK-16_ZK160623_331_Pr_4_Formular_projektu_GY,_Milevsko.pdf (příloha)

332/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA a JŠ, Písek

332-ZK-16.doc

332-ZK-16_ZK160623_332_Pr_1_Formular_projektu_OA_a_JS,_Pisek.xlsx (příloha)

332-ZK-16_ZK160623_332_Pr_2_Formular_projektu_OA_a_JS,_Pisek.xlsx (příloha)

332-ZK-16_ZK160623_332_Pr_3_Formular_projektu_OA_a_JS,_Pisek.pdf (příloha)

332-ZK-16_ZK160623_332_Pr_4_Formular_projektu_OA_a_JS,_Pisek.pdf (příloha)

333/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Milevsko

333-ZK-16.doc

333-ZK-16_ZK160623_333_Pr_1_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Milevsko.xlsx (příloha)

333-ZK-16_ZK160623_333_Pr_2_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Milevsko.xlsx (příloha)

333-ZK-16_ZK160623_333_Pr_3_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Milevsko.pdf (příloha)

333-ZK-16_ZK160623_333_Pr_4_Formular_projektu_SOS_a_SOU,_Milevsko.pdf (příloha)

334/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ a VOŠ, Písek

334-ZK-16.doc

334-ZK-16_ZK160623_334_Pr_1_Formular_projektu_SPS_a_VOS,_Pisek.xlsx (příloha)

334-ZK-16_ZK160623_334_Pr_2_Formular_projektu_SPS_a_VOS,_Pisek.xlsx (příloha)

334-ZK-16_ZK160623_334_Pr_3_Formular_projektu_SPS_a_VOS,_Pisek.pdf (příloha)

334-ZK-16_ZK160623_334_Pr_4_Formular_projektu_SPS_a_VOS,_Pisek.pdf (příloha)

335/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZeŠ, Písek

335-ZK-16.doc

335-ZK-16_ZK160623_335_Pr_1_Formular_projektu_SZeS,_Pisek.xlsx (příloha)

335-ZK-16_ZK160623_335_Pr_2_Formular_projektu_SZeS,_Pisek.xlsx (příloha)

335-ZK-16_ZK160623_335_Pr_3_Formular_projektu_SZeS,_Pisek.pdf (příloha)

335-ZK-16_ZK160623_335_Pr_4_Formular_projektu_SZeS,_Pisek.pdf (příloha)

336/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek

336-ZK-16.doc

336-ZK-16_ZK160623_336_Pr_1_Formular_projektu_VOS_a_SLS_B._Schwarzenberga,_.xlsx (příloha)

336-ZK-16_ZK160623_336_Pr_2_Formular_projektu_VOS_a_SLS_B._Schwarzenberga,_.xlsx (příloha)

336-ZK-16_ZK160623_336_Pr_3_Formular_projektu_VOS_a_SLS_B._Schwarzenberga,_.pdf (příloha)

336-ZK-16_ZK160623_336_Pr_4_Formular_projektu_VOS_a_SLS_B._Schwarzenberga,_.pdf (příloha)

337/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE, Vimperk

337-ZK-16.doc

337-ZK-16_ZK160623_337_Pr_1_Formular_projektu_GY,_SOSE_Vimperk.xlsx (příloha)

337-ZK-16_ZK160623_337_Pr_2_Formular_projektu_GY,_SOSE_Vimperk.xlsx (příloha)

337-ZK-16_ZK160623_337_Pr_3_Formular_projektu_GY,_SOSE,_Vimperk.pdf (příloha)

337-ZK-16_ZK160623_337_Pr_4_Formular_projektu_GY,_SOSE,_Vimperk.pdf (příloha)

338/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Prachatice

338-ZK-16.doc

338-ZK-16_ZK160623_338_Pr_1_Formular_projektu_GY,_Prachatice.xlsx (příloha)

338-ZK-16_ZK160623_338_Pr_2_Formular_projektu_GY,_Prachatice.xlsx (příloha)

338-ZK-16_ZK160623_338_Pr_3_Formular_projektu_GY,_Prachatice.pdf (příloha)

338-ZK-16_ZK160623_338_Pr_4_Formular_projektu_GY,_Prachatice.pdf (příloha)

339/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU, Blatná

339-ZK-16.doc

339-ZK-16_ZK160623_339_Pr_1_Formular_projektu_SOU,_Blatna.xlsx (příloha)

339-ZK-16_ZK160623_339_Pr_2_Formular_projektu_SOU,_Blatna.xlsx (příloha)

339-ZK-16_ZK160623_339_Pr_3_Formular_projektu_SOU,_Blatna.pdf (příloha)

339-ZK-16_ZK160623_339_Pr_4_Formular_projektu_SOU,_Blatna.pdf (příloha)

340/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SRŠ a VOŠ VHE, Vodňany

340-ZK-16.doc

340-ZK-16_ZK160623_340_Pr_1_Formular_projektu_SRS_a_VOS_VHE,_Vodnany.xlsx (příloha)

340-ZK-16_ZK160623_340_Pr_2_Formular_projektu_SRS_a_VOS_VHE,_Vodnany.xlsx (příloha)

340-ZK-16_ZK160623_340_Pr_3_Formular_projektu_SRS_a_VOS_VHE,_Vodnany.pdf (příloha)

340-ZK-16_ZK160623_340_Pr_4_Formular_projektu_SRS_a_VOS_VHE,_Vodnany.pdf (příloha)

341/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a JŠ, Volyně

341-ZK-16.doc

341-ZK-16_ZK160623_341_Pr_1_Formular_projektu_SS_a_JS,_Volyne.xlsx (příloha)

341-ZK-16_ZK160623_341_Pr_2_Formular_projektu_SS_a_JS,_Volyne.xlsx (příloha)

341-ZK-16_ZK160623_341_Pr_3_Formular_projektu_SS_a_a_JS,_Volyne.pdf (příloha)

341-ZK-16_ZK160623_341_Pr_4_Formular_projektu_SS_a_a_JS,_Volyne.pdf (příloha)

342/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ a SOŠ ŘaS, Strakonice

342-ZK-16.doc

342-ZK-16_ZK160623_342_Pr_1_Formular_projektu_VOS,_SPS_a_SOS_RaS,_ST.xlsx (příloha)

342-ZK-16_ZK160623_342_Pr_2_Formular_projektu_VOS,_SPS_a_SOS_RaS,_ST.xlsx (příloha)

342-ZK-16_ZK160623_342_Pr_3_Formular_projektu_VOS,_SPS_a_SOS_RaS,_Strakonic.pdf (příloha)

342-ZK-16_ZK160623_342_Pr_4_Formular_projektu_VOS,_SPS_a_SOS_RaS,_Strakonic.pdf (příloha)

343/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební, Tábor

343-ZK-16.doc

343-ZK-16_ZK160623_343_Pr_1_Formular_projektu_SPS_strojni_a_stavebni,_Tabor.xlsx (příloha)

343-ZK-16_ZK160623_343_Pr_2_Formular_projektu_SPS_strojni_a_stavebni,_Tabor.xlsx (příloha)

343-ZK-16_ZK160623_343_Pr_3_Formuliar_projektu_SPS_strojni_a_stavebni,_Tabo.pdf (příloha)

343-ZK-16_ZK160623_343_Pr_4_Formular_projektu_SPS_strojni_a_stavebni,_Tabor.pdf (příloha)

344/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor

344-ZK-16.doc

344-ZK-16_ZK160623_344_Pr_1_Formular_projektu_SS_OSaR_a_JS,_Tabor.xlsx (příloha)

344-ZK-16_ZK160623_344_Pr_2_Formular_projektu_SS_OSaR_a_JS,_Tabor.xlsx (příloha)

344-ZK-16_ZK160623_344_Pr_3_Formular_projektu_SS_OSaR_a_JS,_Tabor.pdf (příloha)

344-ZK-16_ZK160623_344_Pr_4_Formular_projektu_SS_OSaR_a_JS,_Tabor.pdf (příloha)

345/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SZeŠ, Tábor

345-ZK-16.doc

345-ZK-16_ZK160623_345_Pr_1_Formular_projektu_VOS_a_SZeS,_Tabor.xlsx (příloha)

345-ZK-16_ZK160623_345_Pr_2_Formular_projektu_VOS_a_SZeS,_Tabor.xlsx (příloha)

345-ZK-16_ZK160623_345_Pr_3_Formular_projektu_VOS_a_SZeS,_Tabor.pdf (příloha)

345-ZK-16_ZK160623_345_Pr_4_Formular_projektu_VOS_a_SZeS,_Tabor.pdf (příloha)

346/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SŠ, COP, S. Ústí

346-ZK-16.doc

346-ZK-16_ZK160623_346_Pr_1_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.xlsx (příloha)

346-ZK-16_ZK160623_346_Pr_2_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.xlsx (příloha)

346-ZK-16_ZK160623_346_Pr_3_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.pdf (příloha)

346-ZK-16_ZK160623_346_Pr_4_Formular_projektu_VOS,_SS,_COP,_S._Usti.pdf (příloha)

347/ZK/16 Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Prachatice

347-ZK-16.doc

347-ZK-16_ZK160623_347_Pr_1_Formular_projektu_DDM,_Prachatice.xlsx (příloha)

347-ZK-16_ZK160623_347_Pr_2_Formular_projektu_DDM,_Prachatice.xlsx (příloha)

347-ZK-16_ZK160623_347_Pr_3_Formular_projektu_DDM,_Prachatice.pdf (příloha)

347-ZK-16_ZK160623_347_Pr_4_Formular_projektu_DDM,_Prachatice.pdf (příloha)

241/ZK/16 Rozpočet školství - Druhá úprava rozpisu rozpočtu

241-ZK-16.doc

241-ZK-16_Uprava_rozpoctu.xlsx (příloha)

239/ZK/16 Dotace na činnost Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje pro školní rok 2016/2017

239-ZK-16.doc

239-ZK-16_Verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_RFA.doc (příloha)

239-ZK-16_Zadost_o_poskytnuti_dotace_anonymizovana_ZK.pdf (příloha)

351/ZK/16 Individuální dotace pro rozvoj mládežnického sportu

351-ZK-16.doc

351-ZK-16_Tabulka_prehled_zadosti_o_poskytnuti_dotace.xlsx (příloha)

351-ZK-16_Vzor_verejnopravni_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_ZK.doc (příloha)

242/ZK/16 Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení

242-ZK-16.doc

242-ZK-16_Priloha_mat._c._242_ZK_16.doc (příloha)

253/ZK/16 Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

253-ZK-16.doc

253-ZK-16_JVK_-_dodatek_c._9.doc (příloha)

255/ZK/16 Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

255-ZK-16.doc

255-ZK-16_JcM_-_dodatek_c._16.doc (příloha)

254/ZK/16 Dodatek ke zřizovací listině organizace ZOO Hluboká

254-ZK-16.doc

254-ZK-16_ZOO_-_dodatek_c._17.doc (příloha)

257/ZK/16 Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2016

257-ZK-16.doc

257-ZK-16_Pr._1_Bila_kniha_SUS-aktualizace_2016.xls (příloha)

292/ZK/16 Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje aktualizace 2016

292-ZK-16.doc

292-ZK-16_Priloha_-_Program_inv._vystavby_a_oprav_na_sil._II._a_III._tridy_.xls (příloha)

293/ZK/16 Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu aktualizace 2016

293-ZK-16.doc

293-ZK-16_Priloha_-_Program_opatr._na_sil._II._a_III._tridy_na_uzemi_Jihoc..xls (příloha)

358/ZK/16 Dodatek č. 12 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.

358-ZK-16.doc

358-ZK-16_dodatek_12_2016_text.pdf (příloha)

358-ZK-16_dodatek_12_priloha_3.pdf (příloha)

353/ZK/16 Návrh dotace Jihočeského kraje na rekultivaci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parcelní č. 2156/1 a 2156/2

353-ZK-16.doc

354/ZK/16 Návrh dotace pro obce Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129250 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

354-ZK-16.doc

226/ZK/16 Rozpočtové změny 16/16

226-ZK-16.doc

252/ZK/16 Žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - březen až červen 2016

252-ZK-16.doc

268/ZK/16 Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

268-ZK-16.doc

268-ZK-16_Priloha_c._1_-_soupis_vyrazovanych_nemovitosti_a_demolice_(1).doc (příloha)

269/ZK/16 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí

269-ZK-16.doc

266/ZK/16 Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

266-ZK-16.doc

267/ZK/16 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Březí u Týna nad Vltavou

267-ZK-16.doc

267-ZK-16_Priloha_c._1_-_katastralni_mapy__(Brezi_).pdf (příloha)

267-ZK-16_Priloha_c._2_-_GP_Brezi.pdf (příloha)

267-ZK-16_Priloha_c._3_-_LV_Brezi.docx (příloha)

267-ZK-16_Priloha_c._4_-_Fotodokumentace_Brezi.pdf (příloha)

267-ZK-16_Priloha_c._5_-_Teplovod.pdf (příloha)

360/ZK/16 Záměr směny pozemků v k. ú. Lomnice n. Lužnicí

360-ZK-16.doc

360-ZK-16_ZK230616_360_pr.4.pdf (příloha)

246/ZK/16 Záměr budoucího darování pozemků v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor

246-ZK-16.doc

246-ZK-16_ZK230616_246_pr.1.pdf (příloha)

240/ZK/16 Darování pozemku Nemocnici Písek a.s.

240-ZK-16.doc

240-ZK-16_ZK230616_240_Pr_2_zakres_v_KM.docx (příloha)

240-ZK-16_ZK230616_240_Pr_3_LV_11377.mht (příloha)

348/ZK/16 Darování movitých věcí Jihočeského kraje Generálnímu ředitelství cel

348-ZK-16.doc

348-ZK-16_2016_soupis_majetku_2016.docx (příloha)

361/ZK/16 Prodej pozemků k.ú. Planá u Českých Budějovic

361-ZK-16.doc

361-ZK-16_Pr1_LV_1268.pdf (příloha)

361-ZK-16_Pr3_prodej_ortofoto.docx (příloha)

258/ZK/16 Koupě lesních pozemků k.ú. Polná na Šumavě

258-ZK-16.doc

258-ZK-16_Pr1_LV.pdf (příloha)

258-ZK-16_Pr2_ortofoto.docx (příloha)

258-ZK-16_Pr3_KS.pdf (příloha)

244/ZK/16 Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Netolice

244-ZK-16.doc

250/ZK/16 Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou

250-ZK-16.doc

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku