Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno „dodatečně" a „nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Účast členů na jednáních ZK (225.50 KB) Účast členů na jednáních ZK (.xls - 225.50 KB)

Jednání číslo JEDN-Z-20/2019 ze dne 11. 04. 2019

Pozvánka včetně programu jednání

Návrhy (podkladové materiály)

Usnesení

Zápis (včetně příloh usnesení)

Hlasování

Zvukové záznamy

Audiovizuální záznamy

Živé audiovizuální vysílání

Přítomnost

Poslední hlasování

Technické protokoly o hlasování

Návrhy (podkladové materiály)

7/ZK/19 Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 1. do 28. 3. 2019

7-ZK-19.doc

84/ZK/19 Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

84-ZK-19.doc

72/ZK/19 Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje

72-ZK-19.doc

151/ZK/19 Návrh vymezení zonace území Národního parku Šumava

151-ZK-19.doc

78/ZK/19 Volba člena Kontrolního výboru

78-ZK-19.doc

83/ZK/19 Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu

83-ZK-19.doc

26/ZK/19 Poskytnutí individuálních dotací v gesci odboru Kancelář hejtmanky

26-ZK-19.doc

26-ZK-19_ZK110419_26_pr.1_smlouva_registr_dotace_KHEJ_2019.doc (příloha)

148/ZK/19 Žádost HZS JčK o posunutí realizace projektu "Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí"

148-ZK-19.doc

148-ZK-19_Dodatek_c.3_ke_smlouve_SDO_KHE_066_J18_Tabor_pristavba_garazi.docx (příloha)

148-ZK-19_Zadost_JcK_o_prodlouzeni_terminu_2.jpg (příloha)

136/ZK/19 Informace o dosavadní činnosti obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

136-ZK-19.doc

136-ZK-19_KUJK_ZK110419_136_pr._Informace_o_cinnosti_doplnene.pdf (příloha)

125/ZK/19 Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2019

125-ZK-19.doc

125-ZK-19_KUJK_ZK110419_125_pr._1_Vyrovnavaci_platby_nemocnic_2019.xls (příloha)

125-ZK-19_KUJK_ZK110419_125_pr._2_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_2019.doc (příloha)

94/ZK/19 Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

94-ZK-19.doc

94-ZK-19_KUJK_ZK110419_94_pr._Dodatek_23_ZL_ZZS_JCK.doc (příloha)

79/ZK/19 Volba člena představenstva společnosti RERA a. s.

79-ZK-19.doc

137/ZK/19 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

137-ZK-19.doc

14/ZK/19 Zrušení usnesení 344/2018/ZK-17 a ve věci realizace projektu " Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka" a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

14-ZK-19.doc

124/ZK/19 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

124-ZK-19.doc

143/ZK/19 Změna práva hospodaření se svěřenými nemovitostmi v sociální oblasti

143-ZK-19.doc

143-ZK-19_Vypis_KN_-_LV_261.pdf (příloha)

143-ZK-19_Dodatek_c._18_Domov_Libnic.doc (příloha)

143-ZK-19_DZL_18_-_DDM,_CB.doc (příloha)

144/ZK/19 Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti

144-ZK-19.doc

144-ZK-19_Pr_1-Dodatek_c._12-DS_Chynov.doc (příloha)

144-ZK-19_Pr_2-Dodatek_c._14-DS_H_Stropnice.doc (příloha)

144-ZK-19_Pr_3-Dodatek_c._15-DS_Kaplice.doc (příloha)

82/ZK/19 Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem

82-ZK-19.doc

82-ZK-19_ZK_110419_82_Pr1_SOU_Blatna.doc (příloha)

82-ZK-19_ZK_110419_82_Pr2_SOS_a_SOU_Hnevkovice.doc (příloha)

82-ZK-19_ZK_110419_82_Pr3_SS_obchodni_a_VOS_C._Budejovice.doc (příloha)

82-ZK-19_ZK_110419_82_Pr4__SS_RaVH_J._Krcina_Trebon.doc (příloha)

139/ZK/19 Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí

139-ZK-19.doc

139-ZK-19_ZK190411_139_Pr_1_Formular_projektu_SOS_Veseli_nad_Luznici.xlsx (příloha)

139-ZK-19_ZK190411_139_Pr_2_zadost_SOS_Veseli_nad_Luznici.pdf (příloha)

140/ZK/19 Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ technická a obchodní, Dačice

140-ZK-19.doc

140-ZK-19_ZK190411_140_Pr_1_Formular_projektu_SSTO_Dacice.xlsx (příloha)

140-ZK-19_ZK190411_140_Pr_2_zadost_SSTO_Dacice.pdf (příloha)

141/ZK/19 Realizace projektů předkládaných do OPŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice

141-ZK-19.doc

141-ZK-19_ZK190411_141_Pr_1_Formular_projektu_GEU_Kaplice.xlsx (příloha)

141-ZK-19_ZK190411_141_Pr_2_Formular_projektu_GEU_Kaplice.xlsx (příloha)

141-ZK-19_ZK190411_141_Pr_3_zadost_GEU_Kaplice.pdf (příloha)

141-ZK-19_ZK190411_141_Pr_4_zadost_GEU_Kaplice.pdf (příloha)

74/ZK/19 Rozvojový program - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

74-ZK-19.doc

74-ZK-19_UZ_33076.xls (příloha)

88/ZK/19 Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání

88-ZK-19.doc

88-ZK-19_UZ_33049_1-8_2019_-_priloha.xls (příloha)

75/ZK/19 Rozpočet školství Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2019

75-ZK-19.doc

75-ZK-19_Rozpis_k_14.3.2019_-_priloha.xlsx (příloha)

142/ZK/19 Podání žádostí do Národního dotačního programu 21-Centra odborné přípravy

142-ZK-19.doc

142-ZK-19_Predpokladane_naklady_na_ucebni_pomucky.xlsx (příloha)

89/ZK/19 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu

89-ZK-19.doc

89-ZK-19_Vzor_verejnopravni_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_v_pravomoci_ZK.doc (příloha)

102/ZK/19 Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

102-ZK-19.doc

67/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

67-ZK-19.doc

69/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

69-ZK-19.doc

68/ZK/19 Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

68-ZK-19.doc

108/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

108-ZK-19.doc

70/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

70-ZK-19.doc

80/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok 2019 - výběr projektů

80-ZK-19.doc

81/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

81-ZK-19.doc

86/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

86-ZK-19.doc

87/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

87-ZK-19.doc

90/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

90-ZK-19.doc

107/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

107-ZK-19.doc

112/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

112-ZK-19.doc

112-ZK-19_Protokol_DP_Podpora_lyzarskych_vycvikovych_kurzu_2019.doc (příloha)

112-ZK-19_DP_Podpora_lyzarskych_vycvikovych_kurzu,_1._vyzva_pro_2019_-_vybe.xlsx (příloha)

111/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

111-ZK-19.doc

111-ZK-19_Protokol_DP_Podpora_bezprispevkoveho_darcovstvi_krve_v_JcK_2019.doc (příloha)

111-ZK-19_DP_Podpora_bezprispevkoveho_darcovstvi_krve,__1._vyzva_pro_rok_20.xlsx (příloha)

92/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

92-ZK-19.doc

98/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

98-ZK-19.doc

115/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

115-ZK-19.doc

116/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

116-ZK-19.doc

117/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

117-ZK-19.doc

91/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů

91-ZK-19.doc

95/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019, výběr projektů

95-ZK-19.doc

122/ZK/19 Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - výběr projektů

122-ZK-19.doc

121/ZK/19 Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

121-ZK-19.doc

145/ZK/19 Individuální dotace - Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury

145-ZK-19.doc

145-ZK-19_Priloha_c._1_Dotacni_smlouva_Jindrichuv_Hradec.doc (příloha)

138/ZK/19 Dotace pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z. s., v roce 2019

138-ZK-19.doc

120/ZK/19 Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II pro rok 2019 - 1. část

120-ZK-19.doc

133/ZK/19 Zrušení usnesení č. 411/2016/ZK-25 Účast Jihočeského kraje v projektu Wetlands in the heart of Europe na pozici přidruženého příjemce v komunitárním programu LIFE

133-ZK-19.doc

110/ZK/19 Zrušení usnesení č. 37/2018/ZK-11 a schválení realizace a financování projektu "Optimalization of Natura 2000 sites managament delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia"

110-ZK-19.doc

118/ZK/19 Realizace projektu EDUSTEM - Stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje

118-ZK-19.doc

134/ZK/19 Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2019

134-ZK-19.doc

123/ZK/19 Aktualizace Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje a Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

123-ZK-19.doc

123-ZK-19_Tarif_IDS_JK_aktualizace_od_1.2.2019.pdf (příloha)

123-ZK-19_SPP_IDS_JK_aktualizace_od_1.2.2019.pdf (příloha)

105/ZK/19 Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě D3 a D4

105-ZK-19.doc

96/ZK/19 Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018

96-ZK-19.doc

96-ZK-19_Priloha_1_-_Plneni_rozpoctu_Jck_za_rok_2018_final.doc (příloha)

96-ZK-19_Priloha_2_-_Vykaz_Fin_2-12_k_31._12._2018.pdf (příloha)

85/ZK/19 Rozpočtové změny 7/19

85-ZK-19.doc

99/ZK/19 Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2019

99-ZK-19.doc

99-ZK-19_RAKJK_zadost_o_dotaci_2019_Priloha_c._1_anonymizovana.pdf (příloha)

99-ZK-19_RAKJK_seznam_cinnosti_2019_Priloha_c._2_anonymizovana.pdf (příloha)

99-ZK-19_RAKJK_kalkulace_2019_Priloha_c._3_anonymizovana.pdf (příloha)

99-ZK-19_RAKJK_navrh_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_VEREJNY_ZAJEM_2019_Priloha.pdf (příloha)

100/ZK/19 Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2019

100-ZK-19.doc

100-ZK-19_JHK_zadost_o_dotaci_2019_Priloha_c._1_anonymizovana.pdf (příloha)

100-ZK-19_JHK_seznam_cinnosti_2019_Priloha_c._2_anonymizovana.pdf (příloha)

100-ZK-19_JHK_kalkulace_2019_Priloha_c._3_anonymizovana.pdf (příloha)

100-ZK-19_JHK_navrh_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_VEREJNY_ZAJEM_2019_Priloha_.pdf (příloha)

101/ZK/19 Poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 ostatním subjektům v gesci OEKO

101-ZK-19.doc

101-ZK-19_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_OEKO_2019_subjekty.pdf (příloha)

103/ZK/19 Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružení Jihočeská Silva Nortica

103-ZK-19.doc

103-ZK-19_Priloha_c_1_JSN_zadost_o_NFV_2019_s_prohlasenim_anonymizovana.pdf (příloha)

103-ZK-19_Priloha_c_2_JSN_smlouva_navratna_financni_vypomoc_2019.pdf (příloha)

129/ZK/19 Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

129-ZK-19.doc

129-ZK-19_Priloha_c._1_-_soupis_predavanych_a_vyrazovanych_nemovitosti4.doc (příloha)

127/ZK/19 Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení

127-ZK-19.doc

127-ZK-19_Priloha_c._1_-_RSD_-_prohlaseni_(Jizni_tangenta).doc (příloha)

128/ZK/19 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru

128-ZK-19.doc

147/ZK/19 Vypořádání podílového spoluvlastnictví 1/16 s ICOM transport a.s. a záměr prodeje 1/16 v k. ú. Pelhřimov

147-ZK-19.doc

147-ZK-19_ZK110419_147_pr.1.pdf (příloha)

147-ZK-19_ZK110419_147_pr.2.pdf (příloha)

97/ZK/19 Prodej pozemku v k. ú. České Budějovice 4

97-ZK-19.doc

97-ZK-19_ZK110419_97_pr.1.pdf (příloha)

97-ZK-19_ZK110419_97_pr.2.pdf (příloha)

97-ZK-19_ZK110419_97_pr.3.pdf (příloha)

114/ZK/19 Koupě pozemku a garáže v k. ú. Vimperk

114-ZK-19.doc

114-ZK-19_ZK110419_114_pr.1.pdf (příloha)

114-ZK-19_ZK110419_114_pr.2.pdf (příloha)

114-ZK-19_ZK110419_114_pr.3.pdf (příloha)

114-ZK-19_ZK110419_114_pr.4.pdf (příloha)

135/ZK/19 Koupě stavební parcely KN č. 516 v k. ú. Prachatice pro Domov Seniorů Mistra Křišťana Prachatice

135-ZK-19.doc

135-ZK-19_LV_60000.pdf (příloha)

135-ZK-19_zakres.pdf (příloha)

135-ZK-19_smlouva.pdf (příloha)

106/ZK/19 Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České Budějovice 6

106-ZK-19.doc

106-ZK-19_pr_1_ortofotomapa.pdf (příloha)

106-ZK-19_pr_2_snimek_z_KM.pdf (příloha)

109/ZK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radenín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

109-ZK-19.doc

109-ZK-19_pr_2_ortofoto.pdf (příloha)

71/ZK/19 Souhlas s odstraněním staveb ve statku Dobešice

71-ZK-19.doc

104/ZK/19 Souhlas s odstraněním staveb v zařízeních sociálních služeb v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, Libníč a České Budějovice 3

104-ZK-19.doc

152/ZK/19 Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice

152-ZK-19.doc

152-ZK-19_Priloha_-_Majetek_pro_KVV.xlsx (příloha)

126/ZK/19 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2019

126-ZK-19.doc

76/ZK/19 Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje

76-ZK-19.doc

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku