Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Schválená rozpočtová opatření

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


Téma Počet oznámení
majetek - darování, prodej, pronájem, směna ... 1
Návrh - Rozpočet přísp. org. JCCR zřízené Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti cestovního ruchu 1
Návrh - Rozpočty příspěv. org. zřízených Jihočes. krajem na rok 2019 v oblasti zdravotnictví 1
Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019 v oblasti kultury 1
Návrh - Střednědob. výhledy rozpočtů přísp. org. zříz. JK na ob. 2020 a 2021 v ob. zdravotnictví 1
Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů přísp. org. zřízených JK na obd. 2020 a 2021 v oblasti kultury 1
Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období 1
Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 1
Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu př. org. JCCR na období let 2020 – 2021 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti cestovního ruchu 2019 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti dopravy 2019 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti kultury 2019 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti sociální 2019 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti školství 2019 1
Návrhy rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví 2019 1
Návrhy SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2020-2021 1
Návrhy SVR PO v oblasti dopravy 2020-2021 1
Návrhy SVR PO v oblasti kultury 2020-2021 1
Návrhy SVR PO v oblasti sociální 2020-2021 1
Návrhy SVR PO v oblasti školství 2020-2021 1
Návrhy SVR PO v oblasti zdravotnictví 2019-2020 1
Návrhy SVR PO v oblasti zdravotnictví 2020-2021 1
oblast dopravy a silničního hospodářství 1
oblast zdravotnictví ... 15
ostatní 1
Schválená rozpočtová opatření 2018 22
Schválené rozpočty PO v oblasti cestovního ruchu 2018 1
Schválené rozpočty PO v oblasti dopravy 2018 1
Schválené rozpočty PO v oblasti sociální 2018 1
Schválené rozpočty PO v oblasti zdravotnictví 2018 1
Schválené rozpočty PO v oblasti kultury 2018 1
Schválené rozpočty PO v oblasti školství 2018 1
Schválené SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2019-2020 1
Schválené SVR PO v oblasti dopravy 2019-2020 1
Schválené SVR PO v oblasti sociální 2019-2020 1
Schválené SVR PO v oblasti zdravotnictví 2019-2020 1
Schválené SVR PO v oblasti kultury 2019-2020 1
Schválené SVR PO v oblasti školství 2019-2020 1
Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018 1
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 1
Schválený závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 1
veřejné vyhlášky 14
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi v JK 2
volná místa - výběrová řízení ... 1
životní prostředí - posuzování vlivů ... 18
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku