Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

 


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
333 16.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 ulice Strakonická v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňská po ulici Pražská, na silnici I/34 ulice Okružní v Č. Budějovicích - akce "Mattoni 1/2 Maraton"
332 15.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39, v místě železničního přejezdu P1034, za obcí Lenora směrem na Volary
331 15.05.2019 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení stavebního řízení "Jižní tangenta České Budějovice(km 0,000 - km 2,706 - obj. SO 102 Okružní křižovatka na I/3)"
324 14.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/29 při realizaci stavby " I/29 Olešná - Podolí, oprava komunikace"
323 14.05.2019 Výzva + přerušení stavebního řízení na stavbu " I/19 Chýnov"
319 13.05.2019 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení stavebního řízení "I/24 Tušť - průtah" v k. ú. Suchdol nad Lužnicí
318 10.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v blízkosti křižovatky silnice I/3 a MK "Na Černé", k. ú. Planá nad Lužnicí
313 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Jarošově nad Nežárkou v prostoru mostu přes řeku Žirovnici.
312 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, Planá nad Lužnicí - Roudná, okr. Tábor
311 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy úseku silnice I/39 za obcí Černá v Pošumaví směrem na Horní Planou
309 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v k.ú. Podolí, okr. Písek
308 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 Dlouhá louka U Výstaviště v Českých Budějovicích.
314 07.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou před železničním přejezdem na Strmilov
307 06.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Suchdole nad Lužnicí a v Tušti
306 06.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, v k.ú. Kaplice, okr. Č. Krumlov, v prostoru kamenolomu Kaplice
302 06.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v k.ú. Protivín, okr. Písek, z důvodu diagnostiky mostu
294 02.05.2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k.ú. Dražice u Tábora a Meziříčí - umístění SDZ
277 25.04.2019 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 3 územního plánu Rudolfov
229 04.04.2019 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci územního plánu Zubčice
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku