Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Pravidla, směrnice, zásady

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

VYBRANÁ PLATNÁ PRAVIDLA, SMĚRNICE A ZÁSADY (schválené radou a zastupitelstvem Jč.Kraje)
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/19 Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu SM_130_RK_změna_1.pdf
Detail
3/18 Metodický pokyn - Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje MP_97_KHEJ.pdf
Detail
2/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_10.pdf
Detail
1/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_9.pdf
Detail
2/17 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM_115_ZK_směrnice_změna č. 1.docx
SM_115_ZK_Příloha_č. 6_Vzor žádosti o ko...
SM_115_ZK_Příloha_č. 7_Predikce EUR_Kč.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 8_Změnový formulář....
SM_115_ZK_Příloha_č. 9_Formulář závěrečn...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10a_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10b_Vzor žádost o p...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10c_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4e - Smlouva NFV a ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 5_Čestné prohlášení...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4d - Smlouva KOFI a...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4c - Smlouva nezp.v...
SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropské...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2a_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2b_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2c_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2d_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 3_Pravidla rozpočto...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4a - Smlouva KOFI.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4b - Smlouva NFV.do...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4f - Smlouva NFV pr...
Detail
4/16 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_8.pdf
Detail
3/16 Směrnice Rady Jihočeské kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje SM_119_RK_změna_4.pdf
Detail
9/15 Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji na období 2014-2020 SM_23_ZK_Pravidla 2016_konečné.pdf
SM_23_ZK_Formulář_Žádost a příloha.pdf
SM_23_ZK_Formulář_Registrace žadatelů.pd...
Pokyny k vyplnění formulářů 2014-2020.pd...
Prohlášení žadatele - právnické osoby.pd...
Detail
8/15 Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM_107_ZK.pdf
Detail
6/15 Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje SM_40_změna_4.pdf
Detail
5/15 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_7.doc
Detail
3/15 Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích JK na období 2014-2020 SM_23_ZK_změna_13.doc
Příloha_1_2_Formulář_Žádost a příloha.xl...
Příloha_3_Formulář_Registrace žadatelů.x...
Příloha_4_Pokyny k vyplnění formulářů 20...
Příloha_5_Prohlášení žadatele - právnick...
Detail
2/15 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM_115_ZK_směrnice.docx
SM_115_ZK_Příloha_č. 4f - Smlouva NFV pr...
SM_115_ZK_Příloha_č. 5_Čestné prohlášení...
SM_115_ZK_Příloha_č. 6_Vzor žádosti o ko...
SM_115_ZK_Příloha_č. 7_Predikce EUR_Kč.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 8_Změnový formulář....
SM_115_ZK_Příloha_č. 9_Formulář závěrečn...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10a_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10b_Vzor žádost o p...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4e - Smlouva NFV a ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4d - Smlouva KOFI a...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4c - Smlouva nezp.v...
SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropské...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2a_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2b_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2c_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2d_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 3_Pravidla rozpočto...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4a - Smlouva KOFI.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4b - Smlouva NFV.do...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10c_Vzor žádosti o ...
Detail
1/15 Pravidla Rady JK pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu SM_130_RK.pdf
Detail
1/14 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_6.pdf
Detail
9/12 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_5.pdf
Detail
7/10 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a škol.zařízení SM_5_RK_změna_5.pdf
Detail
5/09 Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje SM_40_RK_v.r.pdf
Detail
1/08 Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem SM_107_ZK změna č_ 1.pdf
Detail
STATUTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/17 Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje SM_65_RK_zmena_2.pdf
Detail
2/16 Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ) SM_117_ZK_změna_1.pdf
Detail
1/16 Statut Fondu vodního hospodářství SM_82_ZK_změna_2.pdf
Detail
2/11 Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje SM_122_ZK.pdf
Detail
OSTATNÍ DOKUMENTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku