Text na řeč

Informace o možnosti očkování očkovací látkou Moderna v ordinacích VPL

Jihočeský kraj informuje, že poslední rozdělení očkovací látky Moderna pro ordinace VPL bude provedeno ve 20. týdnu (17.-21. květen 2021). O přesném termínu vyzvednutí v nemocniční lékárně budou vybrané ordinace praktických lékařů včas obeznámeny e-mailem.

Ministerstvu zdravotnictví byly dne 14. května 2021 zaslány seznamy ordinací praktických lékařů, kteří v 19. týdnu obdrželi a ve 20. týdnu obdrží prostřednictvím kraje a nemocničních lékáren očkovací látku Moderna.

! DŮLEŽITÁ ZMĚNA - MZČR a SPL garantují, že zajistí pro ordinace, kterým kraj vydal očkovací látku Moderna, zajistí potřebné množství pro aplikaci druhých dávek. Znamená to tedy, že je možno vyočkovat celé obdržené balení a přes distributora bude dodáno balení pro aplikaci druhých dávek!!!

Další postup pro objednávání Moderny (již mimo kraj) bude následující:

  • krajští koordinátoři očkování sdělí MZ množství očkovací látky potřebné na druhé dávky v OČM a zároveň na výdej z OČM praktickým lékařům pro aplikace druhých dávek, pokud jim byla Moderna dříve z OČM přidělována,
  • MZ následně předá distributorovi informaci o množství Moderny, které bude využitelné pro pokrytí objednávek PL,
  • krajští koordinátoři očkování si následně objednají potřebné množství standardním způsobem u distributora,
  • praktičtí lékaři si objednávají Modernu přímo v objednávkovém systému distributora – limitace 1 balení na PL (stejně jako Janssen),
  • systém distributora ohlídá nutnost objednávky druhých dávek za 42 dní dle platného Mimořádného opatření MZ.
Štítky