Text na řeč

Informace poskytovatelům sociálních služeb ohledně ochranných prostředků

Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje bude po obdržení ochranných prostředků z centrální dodávky státu postupovat v rámci distribuce stejně jako tomu bylo při první distribuci. Odbor sociálních věcí bude telefonicky vyzývat jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a sjednávat konkrétní místo a způsob předání ochranných pomůcek. Maximální doba předání je 5 dnů od telefonické či emailové výzvy k převzetí. V případě, že si ochranné prostředky poskytovatel sociálních služeb v tomto období nevyzvedne, ztrácí svůj nárok. 

Žádáme poskytovatele o maximální součinnost. Odbor sociálních věcí je vstřícný k individuální dohodě, a v případě potřeby doručí ochranné prostředky přímo poskytovatelům, kteří si z objektivních důvodů nebudou moci sami zajistit jejich dovoz z místa distribuce do místa poskytování sociální služby. Místem vydávání ochranných prostředků je Krajský úřad Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice, vstup z ulice F. A. Gerstnera. Vjezd na parkoviště krajského úřadu automobilem bude za tímto účelem krátkodobě povolen.

Sledujte prosím webové stránky Jihočeského kraje, kde budou odborem zdravotnictví, jako koordinátorem distribuce ochranných prostředků, zveřejňovány aktuální informace o termínech jejich dodání do Jihočeského kraje.

MPSV ČR ve spolupráci s MZ ČR nevydalo tzv. klíč k rozdělování ochranných prostředků. Jihočeský kraj bude mít snahu postupně zásobovat všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří v současné době poskytují sociální služby. 

Štítky