Text na řeč

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost – ukončování karantén

Dne 20.04.2020 byli poskytovatelé zdravotních služeb všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost vybaveni Rapid testy a OOP za účelem ukončování karantén. V povinné karanténě se k 28.04.2020 nacházelo aktuálně 497 Jihočechů. Toto číslo se samozřejmě neustále mění. Vyzýváme poskytovatele zdravotních služeb, kterým v rámci výkonu činnosti ukončování karantén dochází dodané Rapid testy a vznikne jim potřeba dalšího testování v souvislosti s ukončováním karantén, aby požádali o dodání dalších testů na emailovou adresu covid19@kraj-jihocesky.cz .

Štítky